| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (02.12.2018)

Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu listopada 2018 r. pogłębił się zniżkowy trend cen masła. Spadkowi uległy również ceny mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (02.12.2018)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.11–2.12.2018 r. masło w blokach zbywano po 19,40 zł/kg, czyli taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane uzyskiwano 21,57 zł/kg - 4,31 zł/kg za 200 gramową kostkę, a więc mniej o 0,4% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku masło w blokach było tańsze o 12%, a masło konfekcjonowane – o 9%.
 
Krajowe proszkownie za odtłuszczone mleko w proszku w kraju otrzymywały 6,47 zł/kg, tj. o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 11,75 zł/kg, a zatem niższej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% wyższej niż miesiąc wcześniej. OMP było droższe niż przed rokiem o 1%, podczas gdy PMP było tańsze o 4%.
 
W końcu listopada 2018 r. za ser Edamski uzyskiwano 13,18 zł/kg, tj. o 0,06 zł/kg mniej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom podobny do notowanego przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,27 zł/kg i była mniejsza o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 0,07 z ł/kg niż w końcu października br. Oba sery dojrzewające były o 4–6% tańsze niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu artykułów mleczarskich wg GUS
 
Jak wynika dostępnych danych GUS w październiku 2018 r. cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 22,77 zł/kg (z VAT), czyli niższym o 7% niż miesiąc wcześniej i o 11% niż przed rokiem. Za OMP płacono 6,73 zł/kg, a więc o 2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,5% mniej niż rok wcześniej. Producenci za ser Edamski otrzymywali 15,36 zł/kg, a za ser Gouda – 14,51 zł/kg, tj. odpowiednio więcej o 0,4% i 0,6% niż we wrześniu br. Oba rodzaje serów były o 3–6% tańsze niż w październiku 2017 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na aukcji, która odbyła się 4 grudnia 2018 r., po raz pierwszy od połowy maja 2018 r. zwiększyły się ceny większości produktów mlecznych. Z obecnych danych wynika, że indeks cen GDT1, w porównaniu do poprzedniej aukcji, wzrósł o 2,2%. W czasie sesji sprzedano 36 450 ton artykułów mleczarskich.
 
W największym stopniu zwiększyły się ceny masła – o 3% do 3 745 USD/t. Był to jednak poziom o 7% mniejszy niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 2 667 USD/t i była wyższa o 3% od otrzymanej na poprzedniej aukcji i o 0,5% niż miesiąc wcześniej. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 970 USD/t, czyli o 0,3% więcej niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem.
 
Spadkowi uległy z kolei ceny sera Cheddar. Za ten gatunek sera dojrzewającego płacono 3 184 USD/t, tj. o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było tańsze o 18%, ser Cheddar – o 14%, a PMP – o 6%, podczas gdy OMP było droższe o 11%.
 
W Unii Europejskiej w końcu listopada 2018 r. producenci za masło otrzymywali 4,72 EUR/kg, a zatem o 0,1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było tańsze o 10%.
 
Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1,61 EUR/kg, czyli drożej o 0,6% niż w poprzednim notowaniu i o 2,5% niż miesiąc wcześniej. Cena OMP, pomimo stopniowej zwyżki, była 4,9% niższa od ceny interwencyjnej wynoszącej 169,80 EUR za 100 kg. Za pełne mleko w proszku płacono 2,73 EUR/kg, a więc mniej o 1% niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. Cena PMP była podobna do notowanej przed rokiem, a cena OMP – o 6% wyższa.
 
Unijna cena masła była wyższa o 4% niż w Polsce, a cena OMP o 7%, podczas gdy cena PMP o 0,4% niższa.


Tagi:
źródło: