Rynek produktów mleczarskich w Polsce (1.04.2018)

Na rynku krajowym od lutego 2018 r. drożeje masło. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (1.04.2018)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 26.03 – 1.04.2018 r. zakłady mleczarskie masło konfekcjonowane zbywały po 20,70 zł/kg, czyli drożej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena masła w blokach wynosiła 18,42 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 3% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem masło konfekcjonowane kosztowało więcej o 13%, a masło w blokach – o 10%.
 
Dalszym spadkom ulegają ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Za produkt ten w tygodniu przedświątecznym producenci uzyskiwali 5,45 zł/kg, a więc mniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W tym czasie cena OMP w Polsce wyrażona w walucie unijnej – 129,34 EUR/100 kg była niższa o 23,8% od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg) i o 2,1% od unijnej ceny tego produktu – 132,15 EUR/100 kg. W Polsce cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 10,64 zł/kg względem 10,66 zł/kg w poprzednim notowaniu. Jednocześnie była ona o 2,5% wyższa niż w końcu lutego br. W porównaniu z cenami uzyskanymi przed rokiem OMP było tańsze o 28%, a PMP – o 11%.
 
W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. w krajowych zakładach mleczarskich cena sera Gouda wynosiła 12,32 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Za ser Edamski producenci otrzymywali 11,94 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były o 7–9% niższe niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na początku kwietnia 2018 r. zwiększyły się ceny masła, PMP i sera Cheddar, a spadkowi uległa cena OMP. Na aukcji, która odbyła się 3 kwietnia 2018 r. za masło płacono 5 494 USD/t, o 4% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 20 marca br.) i niż przed miesiącem. Cena PMP ukształtowała się na poziomie 3 278 USD/t, czyli wyższym o 2% niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 1% niż na początku marca br. Za ser Cheddar uzyskiwano 3 679 USD/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% mniej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 849 USD/t, a zatem taniej o 2% niż przed dwoma tygodniami i o 10% niż na początku marca br. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 16%, ser Cheddar i PMP– o 12%, podczas gdy OMP – o 3% tańsze.
 
W USA ceny masła podlegają tygodniowym wahaniom, kształtując się na poziomie większym niż przed rokiem. Na giełdzie w Chicago 30 marca 2018 r. za masło płacono 4 883 USD/t, tj. o 1% więcej niż przed tygodniem i niż przed miesiącem oraz o 5% więcej niż przed rokiem.
 
Na rynku amerykańskim od dwóch tygodni obniżkom ulegają ceny sera Cheddar, a ceny proszku mlecznego są stabilne. W notowaniu z 30 marca br. ser Cheddar zbywano po 3 373 USD/ t, czyli o 2% taniej niż przed tygodniem i miesiącem. Ceny otrzymywane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 1% większe niż przed rokiem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1 543 USD/t, a za pełne mleko w proszku 3 252 USD/t. Ceny OMP były o 3% niższe niż miesiąc wcześniej, a ceny PMP – o 2% wyższe. W obrębie roku OMP potaniało o 16%, podczas gdy PMP podrożało o 5%.


Tagi:
źródło: