Rynek produktów mleczarskich w Polsce (12.02.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 6 do 12 lutego 2017 roku.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (12.02.2017)
Ceny skupu mleka w Polsce
 
Ceny skupu mleka, po znaczącej zwyżce w drugiej połowie 2016 r., w styczniu 2017 r. uległy spadkowi i ukształtowały się w granicy 132,03 zł/hl. Było to o 3% mniej niż w grudniu 2016 r., ale o 18% więcej niż w styczniu 2016 r.
 
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 6–12.02.2017 r. cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 16,34 zł/kg, tj. niższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 11% niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane zbywano po 17,78 zł/kg, a więc taniej o 4% niż w poprzednim notowaniu i o 9% niż miesiąc wcześniej. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 37%, a masło w blokach – o 44%.
 
Krajowym proszkowniom za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku płacono 8,36 zł, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wynosiła 11,74 zł/kg i była niższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3,5% niż w porównywalnym okresie stycznia br. W stosunku do notowań sprzed roku ceny zbytu OMP były większe o 17,5%, a PMP – o 27%.
 
Ser Edamski zakłady mleczarskie sprzedawały po 13,79 zł/kg, a ser Gouda – po 13,29 zł/kg, odpowiednio o 4% i o 7% taniej niż tydzień wcześniej. Te gatunki serów były także o 6–10% tańsze niż przed miesiącem, ale o 26–37% droższe niż rok wcześniej.
 
Ceny na rynku unijnym
 
Na rynku unijnym, po zniżce utrzymującej się od początku stycznia 2017 r. do początku lutego, odnotowano wzrost cen masła. W drugim tygodniu lutego br. za masło płacono 4,24 EUR/kg, tj. o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 0,2% mniej niż przed miesiącem. Obniżkom nadal ulegają ceny mleka w proszku.
 
Odtłuszczone mleko w proszku unijni producenci zbywali po 2,01 EUR/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Za 1 kg pełnego mleka w proszku uzyskiwano 3,04 EUR, a zatem mniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło było droższe o 54%, PMP– o 43%, a OMP – o 21%.


Tagi:
źródło: