Rynek produktów mleczarskich w Polsce (14.05.2023)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu maja br. w zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach ZSRIR MRiRW przeważały spadki cen artykułów mleczarskich. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (14.05.2023)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce

W dniach 8–14.05.2023 r. masło w blokach zbywano po 20,19 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8,5% niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 21,06 zł/kg, tj. niższym o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż miesiąc wcześniej. Zarówno masło w blokach, jak i masło konfekcjonowane były o 35% tańsze niż przed rokiem.

Odtłuszczone mleko w proszku sprzedawano po 11,64 zł/kg, czyli odpowiednio taniej o 5% i 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Pełne mleko w proszku w obrębie tygodnia podrożało o 2% do 15,27 zł/kg, ale było tańsze o 8% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem OMP było tańsze o 36%, a PMP – o 32%.

Ceny produktów mlecznych na giełdzie w Chicago

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 12 maja br. cena masła ukształtowała się na poziomie 5 291 USD/t, a więc niższym o 2% niż przed tygodniem, ale wyższym o 3% niż miesiąc wcześniej. Masło było o 11% tańsze niż przed rokiem.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w ciągu tygodnia wzrosła o 1% do 2 580 USD/t i była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 34% niższa niż przed rokiem. Od połowy kwietnia br. cena pełnego mleka w proszku utrzymuje się na stabilnym poziomie wynoszącym 4 630 USD/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku PMP było o 7% tańsze.

Od końca marca br. na giełdzie w Chicago utrzymują się spadki cen sera Cheddar. W dniu 12 maja br. produkt ten oferowano po 3 373 USD/t, tj. odpowiednio o 5% oraz o 14% mniej przed tygodniem i miesiącem. Jednocześnie był to poziom cen niższy o 11% rok wcześniej.


Tagi:
źródło: