Rynek produktów mleczarskich w Polsce (15.05.2017)

W wyniku zwiększonego światowego zapotrzebowania ceny produktów mleczarskich, w szczególności masła, zarówno na świecie, jak i w Polsce utrzymują się na poziomie większym niż przed rokiem. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 8 do 15 maja 2017 roku.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (15.05.2017)
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Krajowe zakłady mleczarskie monitorowane w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15–21 maja 2017 r. za masło w blokach otrzymywały 18,07 zł/kg, a więc o 3% więcej niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane zbywano po 18,97 zł/kg względem 18,98 zł/kg w poprzednim notowaniu. Był to poziom o 2% wyższy niż w porównywalnym okresie kwietnia br. W porównaniu z cenami sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 64%, a masło w blokach – o 80%.
 
W trzecim tygodniu maja 2017 r. odtłuszczone mleko w proszku w kraju sprzedawano po 7,50 zł/kg, czyli o 2% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 2% taniej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku osiągnęła poziom 11,82 zł/kg, czyli była wyższa o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny OMP były większe o 9%, a ceny PMP – o 43%.
 
Za ser Gouda krajowi producenci uzyskiwali 13,23 zł/kg, tj. o 0,02 zł/kg mniej niż tydzień wcześniej. W tym czasie ser Edamski podrożał o 0,08 zł/kg do 13,39 zł/kg. Ceny tych gatunków sera dojrzewającego były o 0,03–0,04 zł/kg mniejsze niż w trzecim tygodniu kwietnia br. Jednocześnie sery te były o 37–40% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej (baza FOB), po zniżce na początku 2017 roku, od marca ponownie notowana jest wzrostowy trend cen masła, a od połowy kwietnia także cen mleka w proszku. Za masło 26 maja br. otrzymywano 5 688 USD/t, a zatem więcej o 14% niż w poprzednim notowaniu (z 12 maja br.) i o 17% niż przed miesiącem.
 
Cena odtłuszczonego mleka w proszku w końcu maja br. ukształtowała się na poziomie 2 088 USD/t, a pełnego mleka w proszku 3 250 USD/t, w obu przypadkach wyższym o 7% niż dwa tygodnie wcześniej i o 9–10% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było ponad 2–krotnie droższe, OMP – o 17%, a PMP – o 53%.


Tagi:
źródło: