| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (17.09.2017)

Utrzymujący się w br. spadek globalnej produkcji masła oraz rosnący popyt na ten tłuszcz wpływają stymulująco na wzrost jego cen. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (17.09.2017)
Ceny skupu mleka w Polsce
 
Koniunktura na światowym rynku mleka w 2017 r. wpływa stymulująco na wzrost krajowych ceny skupu mleka. W sierpniu 2017 r. producenci za surowiec uzyskiwali 139,70 zł/hl (według GUS, bez VAT), czyli więcej o 3,5% niż w lipcu br. i o 33% niż w sierpniu 2016 r., kiedy za mleko płacono 104,88 zł/hl.
 
W Polsce utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu mleka. Najwyższe ceny za surowiec płacono w województwie podlaskim – 144,63 zł/hl i warmińsko-mazurskim – 144,27 zł/hl, a najniższe w woj. małopolskim – 125,14 zł/hl i łódzkim – 128,35 zł/hl.
 
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W Polsce w zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11–17.09.2017 r. cena masła w blokach osiągnęła poziom 25,17 zł/kg (w przeliczeniu na walutę unijną – 589,88 EUR/100 kg), tj. o 3% wyższy niż tydzień i niż miesiąc wcześniej.
 
Masło konfekcjonowane zbywano po 27,09 zł/kg, a więc drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 7% niż w porównywalnym okresie sierpnia br. Cena masła konfekcjonowanego była wyższa niż przed rokiem o 63%, a cena masła w blokach – o 66%. W UE cena masła wyniosła 647,34 EUR/100 kg i była o 9,7% wyższa od ceny notowanej w Polsce.
 
Na rynku unijnym pogłębiła się (zapoczątkowana w czerwcu br.) zniżkowa tendencja cen OMP. W drugim tygodniu września br. unijni producenci za ten rodzaj proszku mlecznego otrzymywali 169,42 EUR/100 kg, a zatem o 0,2% poniżej poziomu ceny interwencyjnej OMP - 169,80 EUR/100 kg.
 
W Polsce cena OMP ukształtowała się na poziomie 7,28 zł/kg - 170,65 EUR/kg, niższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż w porównywalnym tygodniu sierpnia br. Jednocześnie cena OMP była o 3% mniejsza niż przed rokiem, ale jeszcze o 0,5% wyższa od ceny interwencyjnej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!