Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.03.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 13 do 19 marca 2017 roku.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.03.2017)
Ceny skupu mleka w Polsce
 
Polscy producenci w lutym 2017 r. za mleko surowe w skupie otrzymywali 132,56 zł/hl (według GUS – cena bez VAT), a więc więcej o 0,4% niż w styczniu br. i o 21% niż w lutym 2016 r. Za mleko płacono w woj. podlaskim – 137,90 zł/hl, a więc o 4% więcej niż średnio w kraju, a najniższe w woj. małopolskim – 120,69 zł/hl, czyli o 9% mniej niż przeciętnie w kraju.
 
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Zakłady mleczarskie monitorowane w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13–19 marca 2017 r. masło w blokach zbywały po 16,44 zł/kg, tj. o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane otrzymywano 18,12 zł/kg, a zatem więcej o 0,3% niż tydzień wcześniej i o 2% niż w porównywalnym okresie lutego br. W stosunku do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 48%, a masło w blokach – o 60%. Krajowa cena masła w blokach była niższa o 8% od średniej ceny notowanej w UE wynoszącej 412,55 EUR/100 kg.
 
Za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku krajowym proszkowniom płacono 7,91 zł, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 11,96 zł/kg i była mniejsza o 2% niż przed tygodniem, ale o 1,5% wyższa niż w połowie lutego 2017 r. Cena OMP była większa o 15% od notowanej przed rokiem, a cena PMP – o 28%. Cena zbytu OMP w Polsce była o 1,6% wyższa od ceny w UE wynoszącej 180,43 EUR/100 kg.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej w marcu 2017 r. zaobserwowano zwyżkę cen masła. 17 marca za produkt ten płacono 4 488 USD/t, tj. więcej o 3% niż w poprzednim notowaniu (z 3.03.br.) i o 5% niż przed miesiącem. Od początku lutego br. spadkom ulegają z kolei ceny mleka w proszku. Za OMP 17 marca uzyskiwano 1 938 USD/t, czyli mniej o 3% niż dwa tygodnie wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Cena PMP wyniosła 3 050 USD/t i była niższa o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było droższe o 71%, OMP – o 12%, a PMP – o 46%.


Tagi:
źródło: