Rynek produktów mleczarskich w Polsce (20.01.2019)

W Polsce w trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zaobserwowano ponowny wzrost cen masła w blokach. Jednocześnie dalszemu spadkowi uległy ceny masła konfekcjonowanego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (20.01.2019)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14–20.01.2019 r. za masło w blokach otrzymywano 18,39 zł/kg, tj. o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane zbywano po 20,19 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 5,5% niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było droższe niż przed rokiem o 9%, a masło konfekcjonowane – o 5%.
 
W trzecim tygodniu stycznia 2019 r. odnotowano obniżkę cen odtłuszczonego mleka w proszku. Producenci za ten rodzaj proszku mlecznego otrzymywali 6,80 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale więcej o 5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena pełnego mleka w proszku, w stosunku do notowań sprzed tygodnia, zwiększyła się o 2% do 11,62 zł/kg. Był to poziom podobny do notowanego przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku było droższe niż przed rokiem o 14%, a pełne mleko w proszku – o 11%.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej oraz w Oceanii na początku 2019 r. przeważały zwyżki cen produktów mlecznych. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w notowaniu z 18 stycznia 2019 r. za masło uzyskiwano 5 075 USD/t, czyli o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu i miesiąc wcześniej.
 
W stosunku do notowań sprzed roku masło było droższe o 1%. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 2 113 USD/t, a więc o 6% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i przed miesiącem. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 175 USD/t, tj. o 3% drożej niż w poprzednim notowaniu i miesiąc wcześniej. Cena OMP była o 27% wyższa niż przed rokiem, a cena PMP – o 4%.
 
W Oceanii w notowaniu z 18 stycznia 2019 r. cena masła wyniosła 4 213 USD/t i była wyższa o 2% niż w poprzednim notowaniu (z 4.01.br.) i o 10% niż przed miesiącem. Za OMP uzyskiwano 2 488 USD/t, czyli więcej o 11% niż przed dwoma tygodniami i o 24% niż miesiąc wcześniej. PMP zbywano po 2 763 USD/t, a więc drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż w drugiej dekadzie grudnia 2018 r. Cena sera Cheddar wyniosła 3 488 USD/t i była wyższa o 1,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. W Oceanii ceny masła były mniejsze niż przed rokiem o 12%, a PMP – o 7%, podczas gdy ceny OMP były wyższe o 37%, a sera Cheddar – o 1,5%.


Tagi:
źródło: