Rynek produktów mleczarskich w Polsce (22.04.2018)

Na rynku krajowym zwiększają się ceny zbytu masła. Jednocześnie spadkom ulegają ceny mleka w proszku oraz serów podpuszczonych dojrzewających Edamski i Gouda. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (22.04.2018)
Ceny skupu mleka w Polsce
 
W Polsce utrzymuje się zwyżkowy trend w skupie mleka. W pierwszym kwartale 2018 r. krajowi producenci do pomiotów skupujących dostarczyli 2,8 mld litrów mleka, a więc o 3% więcej niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
W 2018 r. skup mleka surowego prawdopodobnie osiągnie granicę 11,8 mld litrów, czyli wyższy o 4% niż w 2017 r. i o 51% niż w roku akcesji Polski do UE.
 
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16–22.04.2018 r. za masło w blokach w kraju otrzymywano 20,09 zł/kg, a zatem więcej o 5,5% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż w przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego wyniosła 20,76 zł/kg i była o 1% wyższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było droższe o 14%, a masło konfekcjonowane – o 12%.
 
W krajowych proszkowniach odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 5,36 zł/kg, a pełne mleko w proszku – po 10,31 zł/kg, w obu przypadkach to taniej o 0,2% niż tydzień wcześniej i odpowiednio o 2% i 3% niż przed miesiącem. Oba rodzaje proszku mlecznego kosztowały mniej niż przed rokiem, tj. OMP – o 30%, a PMP – o 11%.
 
W trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. zakłady mleczarskie ser Edamski sprzedawały po 11,80 zł/kg, a więc o 1% taniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda ukształtowała się w granicy 11,76 zł/kg, tj. niższej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 5% niż w analogicznym okresie marca 2018 r. Te gatunki serów podpuszczkowych dojrzewających były o 11–12% tańsze niż rok wcześniej.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. za masło producenci otrzymywali 5,18 EUR/kg, czyli o 0,2% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 7% więcej niż miesiąc wcześniej.
 
Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1,37 EUR/kg, tj. drożej o 2,5% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Unijna cena OMP była o 19,5% niższa od ceny interwencyjnej wynoszącej 169,80 EUR/100 kg. Za 1 kg pełnego mleka w proszku płacono 2,66 EUR, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej.
 
Cena sera Cheddar wyniosła 3,21 EUR/kg i była o 0,2% większa niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% niższa niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku ser Cheddar był tańszy o 2%, PMP – o 3%, a OMP – o 22%, podczas gdy masło było droższe o 20%.
 
Na giełdzie w Chicago 20 kwietnia 2018 r. za masło płacono 5 104 USD/t - 4 122 EUR/t, tj. więcej o 1% niż przed tygodniem i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku masło kosztowało więcej o 11%.
 
Ser Cheddar zbywano po 3 533 USD/t - 2 853 EUR/t, a zatem o 0,1% taniej niż przed tygodniem, ale o 5% drożej niż miesiąc wcześniej. Ceny uzyskiwane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 8% wyższe niż w analogicznym okresie kwietnia 2017 r.
 
Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 620 USD/t - 1 309 EUR/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 5% niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 3 296 USD/t - 2 662 EUR/t. Jednocześnie był to poziom o 1% wyższy niż w poprzednim miesiącu. W obrębie roku OMP potaniało o 12%, a PMP było droższe o 2%.


Tagi:
źródło: