| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano wzrost cen masła i pełnego mleka w proszku, przy jednoczesnym spadku cen serów i odtłuszczonego mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.05.2020)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Zakłady mleczarskie monitorowane w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24.05.2020 r. masło w blokach zbywały po 12,16 zł/kg, tj. o 0,01 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale taniej o 6% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane płacono 14,58 zł/kg, a więc więcej o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze o 28%, a masło konfekcjonowane – o 21%.
 
W trzecim tygodniu maja 2020 r. za OMP płacono 8,70 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 5% niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła 11,72 zł/kg i była wyższa o 0,5% niż w poprzednim notowaniu, ale o mniejsza 2% niż w czwartym tygodniu kwietnia br. OMP było droższe niż przed rokiem o 7%, podczas gdy ceny PMP kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
 
Od końca marca br. tanieją sery podpuszczkowe dojrzewające. W dniach 18–24.05.2020 r. krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 13,33 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,37 zł/kg i była niższa o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku ser Edamski był droższy o 6,5%, a ser Gouda – o 4%.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na aukcji, która odbyła się 19 maja 2020 r. indeks cen GDT, w porównaniu do poprzedniego notowania, zwiększył się o 1%. W czasie sesji sprzedano 16,8 tys. ton artykułów mleczarskich. Na GDT w trzecim tygodniu maja 2020 r. odnotowano obniżkę cen masła, sera i PMP, przy jednoczesnym wzroście cen OMP. Za masło 19 maja 2020 r. płacono 3 803 USD/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 8% niż przed miesiącem. Ser Cheddar zbywano po 3 864 USD/t, a zatem taniej o 6% niż dwa tygodnie wcześniej i o 14% niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 549 USD/t, czyli o 7% więcej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 2 677 USD/t i była niższa o 2,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było droższe o 1%, podczas gdy masło było tańsze o 28%, ser Cheddar – o 20%, a PMP – o 16%.
 
Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 22 maja 2020 r. cena masła ukształtowała się w granicy 3 511 USD/t, a więc niższej o 3% niż przed tygodniem, ale o 39% wyższej niż miesiąc wcześniej. Cena tego rodzaju tłuszczu mlecznego była jednak o 33% mniejsza niż przed rokiem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 006 USD/t, czyli więcej o 5% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku od 15 maja br. utrzymywała się w granicy 3 693 USD/t. Jednocześnie była ona o 1,5% wyższa niż w czwartym tygodniu kwietnia br. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 13%, a PMP – o 0,3%. Za ser Cheddar na rynku amerykańskim płacono 4 271 USD/t, tj. więcej o 9% niż przed tygodniem i o 81% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku Cheddar był o 15% droższy.


Tagi:
źródło: