| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.11.2018)

W Polsce w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano zwyżkę cen masła i proszku mlecznego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (25.11.2018)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25.11.2018 r. za masło w blokach otrzymywały w kraju 19,91 zł/kg, czyli o 1% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się w granicy 21,66 zł/kg, czyli wyższej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% niższej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było tańsze o 10%, a masło konfekcjonowane – o 9%.
 
Za odtłuszczone mleko w proszku w kraju płacono 6,63 zł/kg, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Pełne mleko w proszku zbywano po 11,84 zł/kg, tj. o 1,5% drożej niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. OMP było tańsze niż przed rokiem o 1%, a PMP – o 7%.
 
W przedostatnim tygodniu listopada br. producenci za ser Gouda uzyskiwali 13,30 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 0,4% mniej niż przed miesiącem. Za ser Edamski płacono 13,24 zł/kg, czyli było tańsze o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. Ceny zbytu tych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były mniejsze niż w analogicznym okresie 2017 r. odpowiednio o 4% i 7 %.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w notowaniu z 23 listopada 2018 r. za masło uzyskiwano 5 025 USD/t, tj. o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 9.11.br.) i o 6% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło było tańsze o 16%. Spadkom uległy również ceny mleka w proszku. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1 800 USD/t, a więc o 1% mniej niż dwa tygodnie wcześniej, ale podobnie jak przed miesiącem. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 100 USD/t, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Cena OMP była o 2% wyższa niż przed rokiem, podczas gdy cena PMP – o 2% niższa.
 
W Oceanii zniżkom ulegają ceny masła, proszku mlecznego i sera Cheddar. W notowaniu z 23 listopada 2018 r. cena masła wyniosła 3 938 USD/t i była mniejsza o 9% niż w poprzednim notowaniu (z 9.11.br.) i o 7% niż przed miesiącem. Za OMP uzyskiwano 2 013 USD/t, czyli o 4% mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Był to jednak poziom cen podobny do notowanego przed miesiącem. Za PMP płacono 2 625 USD/t, a zatem mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż w końcu października br. Cena sera Cheddar wyniosła 3 350 USD/t i była niższa o 1,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W Oceanii w tym samym okresie 2017 r. ceny masła były mniejsze o 27%, sera Cheddar – o 15,5%, a PMP – o 7%, podczas gdy ceny OMP były większe o 17%.
 
Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 23 listopada 2018 r. za masło płacono 5 027 USD/t, tj. więcej o 0,2% niż przed tygodniem i o 2% niż miesiąc wcześniej. Za odtłuszczone mleko w proszku, podobnie jak tydzień wcześniej, otrzymywano 1 984 USD/t, a zatem o 2% więcej niż przed miesiącem.
 
Pełne mleko w proszku zbywano po 3 484 USD/t względem 3 495 USD/t przed tygodniem oraz wobec 3 473 USD/t w końcu października br. Na rynku amerykańskim za ser Cheddar 23 listopada br. płacono 2 965 USD/t, czyli mniej o 7% niż przed tygodniem i o 11% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było droższe o 3%, PMP – o 15%, OMP – o 20%, podczas gdy ceny sera Cheddar były niższe o 14%.


Tagi:
źródło: