Rynek produktów mleczarskich w Polsce (29.01.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 23 do 29 stycznia 2017 roku.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (29.01.2017)
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23–29 stycznia 2017 r. masło w blokach zbywano po 17,66 zł/kg, a więc taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 19,29 zł/kg, czyli niższym o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż w końcu grudnia 2016 r. Jednak w stosunku do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 44,5%, a masło w blokach – o 50%.
 
Krajowe proszkownie za OMP uzyskiwały 8,54 zł/kg, a zatem o 0,4% więcej niż tydzień wcześniej, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. W ostatnich tygodniach wahaniom ulegają ceny pełnego mleka w proszku. W czwartym tygodniu stycznia 2017 r. cena PMP zmniejszyła się o 1,5% do 12,58 zł/kg. Był to jednak poziom o 7% większy niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku OMP było droższe o 19%, a PMP – o 38%.
 
Za ser Edamski płacono 14,73 zł/kg, tj. o 1% więcej niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda w porównaniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o ponad 2% do 14,15 zł/kg. Względem cen sprzed roku ser Gouda był droższy o 36%, a ser Edamski – o 46%.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej od końca grudnia 2016 r. maleją ceny masła. 3 lutego 2017 r. za produkt ten płacono 4 363 USD/t, a więc to o 5% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 20.01.2017 r.) i niż przed miesiącem. Zmniejszeniu uległy też ceny mleka w proszku.
 
Na początku lutego cena pełnego mleka w proszku wynosiła 3 275 USD/t, czyli o 0,4% mniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku otrzymywano 2 225 USD/t. Był to poziom o 1% niższy niż przed dwoma tygodniami oraz zbliżony do uzyskanego na początku stycznia br. W stosunku do cen sprzed roku masło było droższe o 47%, OMP – o 27%, a PMP – o 51%.


Tagi:
źródło: