| Autor: redakcja1

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (31.03.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (31.03.2019)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Na rynku krajowym w końcu marca 2019 r. kolejnemu spadkowi uległy ceny masła w blokach. Jednocześnie zwiększyły się ceny masła konfekcjonowanego. W zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 25–31.03.2019 r. masło w blokach zbywano po 16,68 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane otrzymywano 18,57 zł/kg, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 9%, a masło konfekcjonowane – o 10%.
 
W ostatnim tygodniu marca 2019 r. zaobserwowano obniżkę cen odtłuszczonego mleka w proszku. W krajowych proszkowniach za ten produkt otrzymywano 7,66 zł/kg, tj. o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,67 zł/kg i była o 0,04 zł/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,02 zł/kg niższa od notowanej przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było droższe o 40,5%, a PMP – o 10%.
 
W pierwszym kwartale 2019 r. ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda ulegały sporym wahaniom. W końcu marca 2019 r. producenci za ser Gouda w kraju otrzymywali 13,38 zł/kg, a więc więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Ser Edamski zbywano po 12,72 zł/kg, tj. taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej. Oba sery dojrzewające były droższe niż przed rokiem – ser Edamski 0 6,5%, a ser Gouda – o 9%.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na platformie handlowej GlobalDairyTrade w Nowej Zelandii utrzymała się, zapoczątkowana w grudniu 2018 r., zwyżkowa tendencja cen większości monitorowanych produktów mlecznych. Na aukcji, która odbyła się 2 kwietnia 2019 r. indeks cen GDT, w stosunku do poprzedniego notowania, zwiększył się o 0,8%. W trakcie sesji sprzedano 17,854 tys. ton artykułów mleczarskich.
 
Dynamicznie rosły ceny masła i sera Cheddar. Za masło 2 kwietnia 2019 r. otrzymywano 5 374 USD/t, a zatem więcej o 6% niż w poprzednim notowaniu (z 19 marca br.) i o 15% niż przed miesiącem. Ser Cheddar zbywano po 4 248 USD/t, czyli drożej o 5% niż przed dwoma tygodniami i o 9% niż miesiąc wcześniej.
 
Po spadku w marcu br., na początku kwietnia ponownie zwiększyły się ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Za ten rodzaj proszku mlecznego otrzymywano 2 468 USD/t, a zatem o 3% więcej niż na poprzedniej aukcji. Jednocześnie był to poziom podobny do notowanego przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się w granicy 3 287 USD/t i była o 1% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% wyższa niż na początku marca br. W stosunku do notowań sprzed roku PMP było droższe o 0,3%, ser Cheddar – o 15%, a OMP – o 33%, podczas gdy masło było tańsze o 2%.


Tagi:
źródło: