Rynek produktów mleczarskich w Polsce (4.02.2018)

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. dalszemu spadkowi uległy ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, masła konfekcjonowanego oraz sera Gouda. Zwiększyły się z kolei ceny masła w blokach, pełnego mleka w proszku i sera Edamskiego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (4.02.2018)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.01 – 4.02.2018 r. za masło w blokach płacono 16,51 zł/kg, a więc o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie był to poziom o 5% niższy niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane zbywano po 17,96 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło kosztowało mniej o 1–3%.
 
Za odtłuszczone mleko w proszku krajowe proszkownie otrzymywały 5,80 zł/kg, tj. cena niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. Cena OMP w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 139,66 EUR za 100 kg i była o 17,7% niższa od ceny interwencyjnej wynoszącej - 169,80 EUR/100 kg. Pełne mleko w proszku zbywano po 10,65 zł/kg, a zatem o 2% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 4% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP kosztowało mniej o 31%, a PMP – o 12%.
 
Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. producenci za ser Gouda uzyskiwali 12,10 zł/kg, tj. o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu. W tym czasie cena sera Edamskiego wzrosła o 0,4% i ukształtowała się w granicy 11,93 zł/kg. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były niższe o 5–6% niż przed miesiącem i o 15–17% niż w analogicznym okresie 2017 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 r. rosną ceny masła i mleka w proszku. Za masło 2 lutego 2018 r. uzyskiwano 5 100 USD/t, a zatem więcej o 1,5% niż w poprzednim notowaniu (z 19 stycznia br.) i o 3% niż miesiąc wcześniej. W obrębie roku masło podrożało o 17%. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 725 USD/t, a pełne mleko w proszku – po 3 150 USD/t, odpowiednio o 4% i 3% drożej niż dwa tygodnie wcześniej. Oba rodzaje mleka w proszku kosztowały więcej o 5% niż na początku stycznia 2018 r. Jednak w stosunku do notowań sprzed roku PMP było tańsze o 4%, a OMP – o 22%.
 
W USA utrzymuje się zniżkowy trend cen masła i sera Cheddar. Na giełdzie w Chicago 2 lutego 2018 r. za masło płacono 4 663 USD/t, czyli mniej o 1% niż przed tygodniem i o 5,5% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku masło potaniało o 2%. Ser Cheddar zbywano po 3 224 USD/ t, tj. taniej o 1% niż przed tygodniem i o 2% niż miesiąc wcześniej. Ceny otrzymywane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 16% niższe niż na początku lutego 2017 r.
 
Od połowy stycznia 2018 r. niewielki wzrost wykazują ceny mleka w proszku. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1 554 USD/t, a za pełne mleko w proszku 3 142 USD/t. Ceny obu rodzajów proszku mlecznego były o 2% wyższe niż miesiąc wcześniej i podobne do notowanych przed tygodniem. W trakcie roku OMP potaniało o 30%, a PMP – o 4%. Na giełdzie w Chicago masło było tańsze niż w portach Europy Zachodniej o 9%, OMP – o 10%, a poziom cen PMP był zbliżony.


Tagi:
źródło: