Spadek cen OMP

Pod koniec stycznia 2016 roku przeciętna ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,67 EUR/kg i była o 2,87% mniejsza niż przed miesiącem, tym samym pozostając na pułapie o 12,01% niższym niż w porównywalnym czasie 2015 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Spadek cen OMP

Ceny OMP

Średnie ważone ceny OMP w UE delikatnie zwiększały się przez cały wrzesień październik po tym jak na koniec sierpnia znalazły się na najmniejszym poziomie od września 2009 r. W listopadzie obniżki powróciły, a w grudniu ceny OMP wykazywały nieznaczne wahania, styczeń przyniósł następne spadki notowań.
 
W omawianym okresie nieco dynamiczniej niż średnio w UE malały ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły 1,59 EUR/kg, a więc o 9,7% mniejszy niż przed rokiem o 8,1% w ujęciu miesiąca. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano zniżkę z 7,57 PLN/kg do 7,11 PLN/kg.
 
Większe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano na rynku największego unijnego producenta, jakim są Niemcy, gdzie na koniec stycznia 2016 r. utrzymywały się one w granicy 1,64 EUR/kg , tj. mniej o 2,7% w obrębie miesiąca. W odniesieniu do drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano minimalnie wyższą cenę OMP niż w Niemczech - 1,66 EUR/kg, co w tym przypadku było o 0,6% mniejszą stawką niż przed miesiącem.
 
Obserwowane w styczniu spadki cen OMP mogą świadczyć o tym, że obawy o niższą produkcję w przyszłości w następstwie letnich suszy w Europie nie są już tak duże jak przed miesiącem, a najwięksi importerzy zgromadzili już potrzebne zapasy i popyt globalny maleje.
 
Jak wskazuje FAMMU/FAPA, stabilizująco nie działa już równie wykorzystywana od sierpnia przez niektóre państwa członkowskie publiczna interwencja. Presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin, a więc drugiego co do wielkości zamówień globalny importer OMP, który przed rokiem zapewnił utrzymywanie się w długim okresie wysokich cen na ten przetwór mleczny, co zachęcało mleczarnie do wzrostu produkcji i przedłużone rosyjskie embargo.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: