Ceny OMP o 11% niższe niż przed rokiem

W Unii Europejskiej dalej obserwowane jest wyhamowanie zniżkowego trendu cen OMP i dnia 18 maja 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE wyniosła 1,66 EUR/kg, była więc o 0,39% większa niż przed miesiącem, ale pozostając przy tym na pułapie o niemal 11% niższym niż w porównywalnym czasie 2015 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Ceny OMP o 11% niższe niż przed rokiem

Ceny OMP

W analizowanym okresie nieco dynamiczniej niż w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim, gdzie wyniosły 1,59 EUR/kg, a zatem o 13,1% mniejszy niż przed rokiem o 3,05% w skali miesięcznej.
 
W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano z kolei zniżkę z 7,47 PLN/kg do 7,00 PLN/kg. Większe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP notowano na rynku największego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie maja 2016 r. utrzymywały się one na poziomie 1,68 EUR/kg, czyli był to 3,7% wzrost w ujęciu miesiąca.
 
W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, zaobserwowano niższą cenę OMP niż w Niemczech - 1,63 EUR/kg, co było o 1,24% większą stawką niż przed miesiącem. Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen i majowe wzrosty związane były z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów po 31 marca, kiedy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP.
 
Jak przypomina FAMMU/FAPA, od dnia 20 kwietnia podniesiono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego i tym samym zamknięto procedurę przetargową. Zwiększenie limitów przyczyniło się do wyhamowania trendu spadkowego i wzrostów, ale wątpliwym jest, aby ceny OMP w najbliższym czasie w obrębie całej Unii zwiększyły się ponad próg interwencyjny.
 
Presję na ceny przetworów mlecznych w UE dalej wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Dnia 18 maja 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się o 2,23% poniżej progu interwencyjnego, osiągając tym samym poziom o 9,8% większy niż ceny OMP wysyłanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny globalne.
 
Na rynku amerykańskim, u jednego z czołowych konkurentów UE, rosnące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się aktualnie na pułapie o 4,5% niższym niż średnia we Wspólnocie wynosząc w połowie maja w przeliczeniu 1,59 EUR/kg. Na rynkach UE w maju nastąpiło też wyhamowanie zniżkowej tendencji średnich ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku (PMP). W dniu 18 maja 2016 roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły poziom 1,95 EUR/kg. Stawki te były o 23% mniejsze od cen z porównywalnego okresu 2015 r., ale o 2,08% większe niż przed miesiącem.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: