| Autor: redakcja1

UE lepiej radzi sobie z kryzysem na rynku mleka niż Nowa Zelandia i USA

Trudna sytuacja na rynku mleka zwiększyła konkurencję między trzema głównymi eksporterami produktów mleczarskich na świecie. Dane za pierwsze jedenaście miesięcy 2015 r. wskazują, że Unia Europejska, mimo rosyjskiego embarga, w lepszym stopniu potrafiła dotrzeć do zagranicznych odbiorców niż Nowa Zelandia i USA – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

UE lepiej radzi sobie z kryzysem na rynku mleka niż Nowa Zelandia i USA

Eksport produktów mleczarskich

Jak wynika z danych GTA, opublikowanych przez MMO, w okresie styczeń-listopad 2015 r., wywóz masła i tłuszczów mlecznych z UE, w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r., mimo zakazu sprzedaży do Rosji, wzrósł o 37 tys. t do 174 tys. t, czyli o 26%, w czasie gdy wywóz tych produktów z Nowej Zelandii spadł o 17 tys. t - 4% do 439 tys. t, a z USA  o 46 tys. t - 68% do 22 tys. t.

W przypadku OMP, jego sprzedaż z UE na rynki zagraniczne w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r.  wzrosła o 35 tys. t - 6% do 623 tys. t w porównaniu z analogicznym czasem 2014 r. Nowa Zelandia też zwiększyła eksport OMP – o 29 tys. t - 9%. Z kolei sprzedaż z USA zmalała o 5 tys. t - 1% do 514 tys. t. Zniżka wywozu pełnego mleka w proszku z UE o 1% do 357 tys. t był niższy zarówno w stosunku do Nowej Zelandii, gdzie sprzedaż na rynki zagraniczne zniżkowała o 3% do 1,2 mln t jak i do Stanów Zjednoczonych, z których wysłano 34 tys. t PMP, tj. o 32% mniej niż w porównywalnym okresie 2014 r.

W UE w nieznacznym stopniu obniżyły się dostawy serów na rynki trzecie o 8 tys. t - 1% do 654 tys. t. Globalne zainteresowanie serami z USA zmniejszyło się o 50 tys. t do 293 tys. t,  czyli o 15% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Znacząco natomiast wzrosła sprzedaż serów  z Nowej Zelandii o 45 tys. t - 18% do 292 tys. t.

Zwyżkę eksportu z Unii Europejskiej zaobserwowano też w przypadku produktów, które dla Nowej Zelandii mają mniejsze znaczenie. W okresie styczeń-listopad 2015 r. sprzedaż serwatki w proszku na rynki trzecie zwiększyła się o 6% do 489 tys. t., a mleka zagęszczonego o 10% do 304 tys. t. w odniesieniu do USA wysyłka serwatki w proszku zmalała o 14% do 378 tys. t, a mleka zagęszczonego o 18% do 19 tys. t.

Jak zatem widać UE zwiększyła swoje znaczenie w globalnym eksporcie masła. Kontyngent wzrostu sprzedaży OMP z UE był większy niż w Nowej Zelandii. Wolumen spadku sprzedaży PMP z UE był niższy zarówno w stosunku do Nowej Zelandii, jak i USA. Jedynie w przypadku serów, ich eksport z Nowej Zelandii wzrósł o 18%, podczas gdy z UE zmniejszył się o 1%.

W ocenie analityków BGŻ BNP Paribas, oznacza to, że Unia Europejska lepiej radzi sobie z trudną sytuacją na rynku mleka niż jej pozostali dwaj najwięksi konkurenci, m.in. z uwagi na deprecjację EUR względem USD. W kontekście przewidywanego przez USDA w 2016 r. spadku produkcji mleka w Nowej Zelandii o 3%, przy zwyżce produkcji w UE-28 o 1%, a także dalszego umocnienia USD wobec EUR należy oczekiwać, że w 2016 r. nastąpi dalszy wzrost znaczenia UE w światowym handlu artykułami mleczarskimi.Tagi:
źródło: