| Autor: redakcja11

Większa produkcja cukru na Ukrainie przełoży się na wzrost eksportu

Ukraiński związek producentów cukru (Ukrtsukor) ocenia, że w 2016 roku na Ukrainie zostanie wytworzone około 2 mln ton cukru, zapasy mają zaś wynosić około 300 tys. ton.

Większa produkcja cukru na Ukrainie przełoży się na wzrost eksportu

Wysoka produkcja to skutek dobrych zbiorów buraków cukrowych, które ocenia się na 13 mln ton. W ocenie Ukrtsukor, podaż cukru na Ukrainie pozwala na eksport około 250 tys. ton w 2016 roku. Z kolei w 2015 roku wywóz przekroczył 114,8 tys. ton i był większy w relacji rocznej o 95%. W pierwszej połowie bieżącego roku Ukraina wyeksportowała 88,8 tys. ton cukru. Aby wywóz faktycznie osiągnął rekordowe ćwierć miliona ton, to musi mocno ruszyć w drugiej połowie roku.

 

Prognozuje się, że odbiorcami ukraińskiego cukru będą Gruzja, Izrael, Chiny i Hong Kong. Większa podaż cukru z Ukrainy na sprzedaż to niezbyt dobra informacja dla polskiego sektora cukrowniczego, ponieważ oznacza zaostrzenie konkurencji, tym bardziej że Izrael i byłe republiki radzieckiego są dużymi, tradycyjnymi rynkami zbytu dla polskiego cukru.

Jak przypomina FAMMU/FAPA, wstępne szacunki upraw buraków cukrowych w 2016 roku pozwalają przyjąć, że produkcja cukru w Polsce może wynieść 1,9 mln ton, a więc cukru na eksport będzie pod dostatkiem. Tagi:
źródło: