Polski handel zagraniczny cukrem mocno zwolnił

W styczniu 2016 roku polski handel zagraniczny cukrem mocno zwolnił, a silnej redukcji uległ zarówno eksport, jak i import. Spadki były bardziej widoczne wolumenowo niż wartościowo, co oznacza, że zarówno wywóz jak i przywóz podrożały.

Polski handel zagraniczny cukrem mocno zwolnił
Eksport cukru z Polski

Jak podaje FAMMU/FAPA saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej. W styczniu tego roku eksport cukru z Polski wyniósł 23,9 tys. ton, a jego wartość 11,4 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 44,8 i 37,4%. Wartość eksportu wzrosła o 13,5% do 477 €/t, czyli do około 2,1 zł/kg.

Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło aż 72% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 517 €/t (+14,8% r/r), tj. po ~2,27 zł/kg. Z kolei do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 373 €/t (+1,6% r/r), czyli po ~1,64 zł/kg. Kluczowymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Litwa i Łotwa oraz Włochy, a z krajów pozaunijnych Kazachstan, Syria, Izrael i Arabia Saudyjska.

Import cukru do Polski

W styczniu 2016 roku import cukru do Polski spadł o 42,4% do 5,3 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 39,1% do 2,8 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 528 €/t (+5,7% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 2,32 zł/kg. Głównymi dostawcami cukru do Polski były kraje unijne, skąd zakupiono aż 87% sprowadzonego cukru. Pozostałą część importowano z krajów trzecich. Z krajów trzecich cukier nabywano po średnio 714 €/t (bez zmian r/r), czyli po około 3,14 zł/kg, a od unijnych partnerów po 500 €/t (+3,7% r/r, ~2,2 zł/kg).

Najwięcej cukru importowano z Niemiec, Szwecji i Czech oraz Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. Bardzo wysokie ceny w imporcie z krajów trzecich mogą być wynikiem nie tylko niskiego wolumenu, ale również certyfikatów typu bio/fair trade czy wysokiej jakości towaru.

Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem

W styczniu 2016 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie spadło o 36,8% do 8,6 mln € i o 45,5% do 18,6 tys. ton. Niższe saldo to przede wszystkim skutek załamania handlu, przy czym spadki wywozu były silniejsze niż przywozu, a wartościowo odwrotnie. 


Tagi:
źródło: