Większy eksport lodów

W 2017 r. z Polski wyeksportowano lody warte 112 mln EUR. Oznacza to, Polska była dziesiątym, pod kątem wartości, największym dostawcą lodów na świecie, z udziałem w handlu w granicy 2,9%. Pierwsze miesiące br. wskazują, że zarówno pod względem wartości jak i ilości wywiezionych z Polski lodów, rok ten może być rekordowy.

Większy eksport lodów
 
Jak wynika z danych MF (za MRiRW) w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. na rynki zewnętrze sprzedano 34 tys. t lodów o wartości 71 mln EUR. Oznacza to, że w porównaniu z tym samym czasem 2017 r. eksport ten wzrósł odpowiednio o 27 i 35%.
 
Największym odbiorcą lodów z Polski, w tym okresie, były Niemcy, gdzie trafiło 26% wolumenu sprzedaży zagranicznej. Wysyłka do tego kraju w skali rocznej wzrosła o 5%. Na drugim miejscu uplasowały się Węgry, przy czym kontyngent dostaw do tego kraju zwiększył się aż o 39% do 3,6 tys. t, a sprzedaż do Rumunii o 25% do 2,8 tys. t.
 
Jak podkreśla Paweł Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas, w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. zmalała sprzedaż lodów z Polski do Czech – o 16% do 2,6 tys. t. Znaczący wzrost sprzedaży zaobserwowano natomiast do następnych największych odbiorców – Francji i Danii – odpowiednio o 55 i 189%. Do Chorwacji kontyngent dostaw zwiększył się 22-krotnie.
 
Wprawdzie zdecydowana większość wysyłanych z Polski lodów trafia na rynek unijny, bo 97% eksportu, to na liście odbiorców znalazły się również takie kraje jak Kolumbia, Gambia, Irak czy Filipiny.
 
Mimo 11-porc. zwyżka kontyngentu eksportu lodów z Polski w 2017 r., produkcja w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób zmalała aż o 10,5%. Można przypuszczać, że czynnikami wpływających na niższą produkcję mogły być warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim, które nie sprzyjały spożyciu lodów. Należy też pamiętać, że wielkość produkcji podawana przez GUS obejmuje zakłady zatrudniające co najmniej 10 osób, co oznacza, że nie uwzględniają małych lodziarni, na których produkty, w ostatnich latach, zapotrzebowanie rośnie.
 
Ze względu na bardziej sprzyjające spożyciu lodów warunki atmosferyczne w Polsce i dalszy wzrost eksportu w 2018 r., sytuacja producentów może ulec poprawie. O rosnącym popycie na rynku wewnętrznym może świadczyć natomiast wzrost cen detalicznych. Według danych Eurostat w czerwcu br. przeciętnie ceny lodów w Polsce były o 4,6% wyższe niż przed rokiem podczas gdy w Unii Europejskiej zwiększyły się o 1,2%. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że na wzrost cen lodów w Polsce pewien wpływ mogła mieć droższa śmietana. Jak wynika z danych MRiRW w trzecim tygodniu lipca br. ceny zbytu śmietany i śmietanki były o 5,4% większe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: