| Autor: redakcja11

UE: Wrześniowy wzrost cen OMP

Od drugiego miesiąca 2016 roku w Unii Europejskiej obserwowane było wyhamowanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r.

UE: Wrześniowy wzrost cen OMP

Ceny OMP

Szósty miesiąc bieżącego roku przyniósł zwyżki cen OMP w UE, natomiast w lipcu obserwowana była stabilizacja na poziomie zbliżonym do ceny interwencyjnej. Sierpień i wrzesień przyniosły wzrosty cen OMP w UE. 

Jak podaje FAMMU/FAPA, w dniu 11 września 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE wyniosła 1,9 EUR/kg, była zatem o 6,7% wyższa niż przed miesiącem. W analizowanym czasie dynamicznym zwyżkom nie uległy jednak ceny OMP na rynku polskim gdzie tak jak przed miesiącem utrzymały się na pułapie 1,73 EUR/kg, czyli większym o ok. 6,8% niż przed rokiem. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano natomiast wzrost z 7,02 PLN/kg do 7,50 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP odnotowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. Po pierwszej dekadzie września 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,98 EUR/kg, czyli był to 8,2% wzrost w skali miesięcznej. Z kolei w przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, zauważono nieco wyższą cenę OMP niż w Niemczech (2,0 EUR/kg), co było o 11,11% wyższą stawką niż przed miesiącem.

 

Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe i sierpniowe zwyżki maja związek z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów po 31 marca, gdy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP. Od dnia 20 kwietnia zwiększono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego i tym samym zamknięto procedurę przetargową. Wzrost limitów przyczynił się do wyhamowania tendencji spadkowej i zwyżek. Ponadto zwyżkom sprzyjają także działania UE promujące zmniejszanie produkcji mleczarskiej, które w dłuższym okresie mogą wspierać wejście rynku mleka i produktów mleczarskich we wzrostową fazę cyklu. Aktualnie jednak presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Dodatkowo o niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o znacznych zwyżkach dostaw mleka w dominujących krajach produkcyjnych.

 

Dnia 11 września 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio o 11,67% powyżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap większy o 2,22% niż ceny OMP eksportowanego z państw Oceanii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny globalne. Na rynku amerykańskim, u jednego z kluczowych konkurentów UE, zniżkujące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się na poziomie o 7,1% niższym niż średnia we Wspólnocie (wynosząc w połowie września w przeliczeniu 1,76 EUR/kg).


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: