| Autor: redakcja1

Lepsze wyniki finansowe branży mleczarskiej w 2015 r.

W 2015 r. wyniki finansowe branży mleczarskiej polepszyły się. Wprawdzie mniejsze ceny zbytu produktów mleczarskich sprawiły, że w minionym roku w relacji do 2014 r., przychody przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mleka zmalały o 10,2%. Jednak spadek kosztów był nieco głębszy i wyniósł 10,4%, na co największy wpływ miały mniejsze o 17,5% ceny surowca.

Lepsze wyniki finansowe branży mleczarskiej w 2015 r.

Jak wynika z danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją przetworów mleczarskich i zatrudniających minimum 10 pracowników, zysk na poziomie brutto wyniósł 451 mln zł i był o 11,7% większy niż w 2014 r. Wynik finansowy netto ukształtował się w granicy 358 mln zł, czyli o 9,2% wyższym niż rok wcześniej. W 2015 r. stopa zysku netto wyniosła tym samym 1,31% i była o 0,23 p.p. większa niż w 2014 r. Z drugiej jednak strony nie przekroczyła ona średniego poziomu uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat, który wyniósł 1,68%. Warto też zauważyć, że była ona również dalej wyraźnie mniejsza od notowanej w branży spożywczej ogółem, która w 2015 roku osiągnęła stopę zysku netto w granicy 3,66% względem 3,70% przed rokiem. Liczba rentownych przedsiębiorstw mleczarskich wzrosła z 63% w 2014 r. do 71% w 2015 r.

Poza tym, o poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw mleczarskich może świadczyć również zwyżka nakładów inwestycyjnych, które w 2015 r., w przeliczeniu na jedną firmę wzrosły o 16,7%. Jak zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, w sumie nakłady inwestycyjne wyniosły 884 mln zł i o 44% przekraczały wartość amortyzacji, podczas gdy w 2014 r. stopa inwestowania wyniosła 1,21. Natomiast liczba przedsiębiorstw składających sprawozdania finansowe zmalała w obrębie roku o 1,7% do 177. Oznacza to, że tempo konsolidacji sektora było mniejsze od notowanego w latach 2011-2014, kiedy średniorocznie liczba przedsiębiorstw malała o 2,7%.

Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw mleczarskich znalazła przełożenie na wzrost wielkości zadłużenia branży. Dług ogółem zwiększył się o 7,6% i wynikało głównie ze zwyżki zobowiązań długoterminowych o 20,2% i krótkoterminowych o 2,9%. Zdolność przedsiębiorstw do terminowego regulowania zobowiązań pogorszyła się, jednak pozostawała na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik płynności bieżącej zmalał z 1,63 w 2014 r. do 1,41 w 2015 r., a płynności szybkiej z 1,20 do 1,04.

Można przypuszczać, że podobnie jak w drugiej połowie 2014 r., także w 2015 r., w gorszej sytuacji finansowej znajdowały się podmioty zajmujące się produkcją mleka w proszku i serów, gdyż ceny zbytu tych produktów obniżyły w największym stopniu. W lepszej sytuacji znajdowały się przedsiębiorstwa produkujące produkty płynne kierowane przede wszystkim na rynek krajowy, gdyż ich ceny zbytu zmalały w mniejszym stopniu niż ceny surowca.Tagi:
źródło: