| Autor: mikolaj

Niższe ceny zbóż poprawiły sytuację ekonomiczną młynów i kaszarni

W pierwszej połowie 2014 r. wyniki zakładów z branży przemiału zbóż były lepsze niż w analogicznym okresie 2013 r., ale nadal gorsze niż przed sezonem 2011/12, kiedy bardzo wyraźnie wzrosły ceny zbóż - informuje Bank BGŻ.

Niższe ceny zbóż poprawiły sytuację ekonomiczną młynów i kaszarni
Dane GUS (za Pont Info) za pierwszą połowę 2014 r. obejmują wyniki 95 przedsiębiorstw z branży wytwórców produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z) zatrudniających powyżej 9 osób.

Przeciętna stopa zysku operacyjnego w tej grupie przedsębiorstw wyniosła 4,03% wobec 3,95% w pierwszej połowie 2013 r. i 3,66% w całym 2013 r. Nadal jest to jednak wynik wyraźnie gorszy niż w pierwszych półroczach w latach 2010 i 2011, kiedy przeciętnie przedsiębiorstwa z branży uzyskiwały 5,6% zysku operacyjnego. Stopa zysku netto po pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. wyniosła 3,52% wobec 2,52% w analogicznym okresie w 2013 r.

W analizowanym okresie przeciętny poziom kosztów obniżył się w większym stopniu niż przeciętny poziom przychodów. Przychody ogółem w przeliczeniu na przedsiębiorstwo wyniosły 31,6 mln zł i były o 4,1% niższe niż w pierwszej połowie 2013 r, a koszty ogółem wyniosły 30,3 mln zł i były o 5,2% niższe.

W tym samym czasie pogorszyła się nieznacznie płynność (np. wskaźnik płynności do 1,20 wobec 1,30) i zmniejszyło zadłużenie (np. wskaźnik struktury kapitału do 0,20 wobec 0,29). O cztery dni do 56 dni skrócił się przeciętny okres ściągania należności. Jednocześnie prawie o 4 dni do 84 dni wydłużył okres regulacji zobowiązań.

Zdecydowały ceny zbóż

Ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym w pierwszej połowie br. były o blisko 22% niższe niż rok wcześniej, a żyta o 18% niższe. Koszty surowca stanowią zdecydowanie największą część kosztów działalności przedsiębiorstw z branży, stąd dużo mniejszy spadek kosztów ogółem, niż cen zbóż konsumpcyjnych, prawdopodobnie oznacza większy przeciętny wolumen produkcji. Potwierdzać tę teorię mogą również duże spadki cen sprzedaży. Dla przykładu cena sprzedaży mąki piekarniczej pszennej typu 500 zarówno tej sprzedawanej luzem, jak i w workach, była o 23% niższa niż rok wcześniej. W tym samym czasie cena otrąb pszennych sprzedawanych luzem spadła o 15%.

Stosunkowo dobre wyniki przedsiębiorstw z branży są do pewnego stopnia pozytywnym zaskoczeniem. Dlatego, że marża przemiałowa, rozumiana jako różnica pomiędzy sprzedaży mąki i otrąb a ceną zakupu zbóż, w pierwszej połowie 2014 r. była bardzo niska. Ceny sprzedaży produktów przemiału spadały szybciej niż ceny zbóż. Jeśli porównamy przychód ze sprzedaży mąki i otrąb wyprodukowanych w standardowym procesie z kosztem zakupu pszenicy w tym samym tygodniu, to w pierwszym półroczu br. uzyskalibyśmy przeciętnie marże wysokości jedynie około 100 zł/t wobec 126 zł/t rok wcześniej. Ta marża musi pokryć wszystkie koszty działalności zakładu. Poprawa wyników w warunkach malejącej marży, świadczy zdaniem ekspertów Banku BGŻ o poprawie zarządzania i wzroście efektywności firm z branży.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!