| Autor: redakcja1

Względnie stabilne spożycie przetworów zbożowych

W sezonie 2020/2021 bilansowe spożycie produktów zbożowych (według danych GUS), podobnie jak w dwóch poprzednich sezonach, w przeliczeniu na przetwory wyniosło 101 kg na mieszkańca w stosunku do 119 kg w roku akcesji Polski do UE.

Względnie stabilne spożycie przetworów zbożowych
Na zahamowanie spadku spożycia przetworów zbożowych duży wpływ miała pandemia.

Wynikiem tego było zwiększone zapotrzebowanie na pieczywo o przedłużonej trwałości i produkty zbożowe łatwe do przechowywania i przygotowania.

Dodatkowymi czynnikami wspierającymi spożycie przetworów zbożowych było m.in. przejście części społeczeństwa na pracę zdalną, jak również ograniczenie działania placówek segmentu HoReCa.


Tagi:
źródło: