Wzrost cen nabiału w Polsce większy niż w UE

Jak wynika z danych Eurostat, w 2017 r. w Unii Europejskiej ceny detaliczne mleka, serów i jaj zwiększyły się o 3,1%, podczas gdy w Polsce wzrost ten wyniósł 6,0%.

Wzrost cen nabiału w Polsce większy niż w UE
Wśród krajów UE, bardziej niż w Polsce, ceny detaliczne nabiału wzrosły w 7 krajach – przede wszystkim odnosiło się to do krajów nadbałtyckich i naszych sąsiadów.
 
Największą zwyżkę cen tych produktów odnotowano na Łotwie o 12,1%. W Czechach mleko sery i jaja podrożały o 10,9%, w Estonii o 10,4%, a na Litwie o 8,4%. W Niemczech ceny nabiału zwiększyły się o 8,2% a na Słowacji o 7,0%. Wysoką dynamiką charakteryzowała się również Holandia – 7,0%.


Tagi:
źródło: