Wzrost wartości importu produktów mleczarskich przez Chiny

Jak wynika z najnowszych danych CLAL, Chiny, które są największym importerem produktów mleczarskich na świecie, zakupiły w 2017 r. przetwory mleczne o łącznej wartości 9,1 mld USD, co oznacza 37-proc. zwyżkę względem 2016 r., a w porównaniu do 2015 r. wartość ta wzrosła o 53%.

Wzrost wartości importu produktów mleczarskich przez Chiny

Zdecydowanie najważniejszą, pod kątem wartości, pozycję stanowią produkty w standardzie dla niemowląt. W 2017 r. wartość ich przywozu do Państwa Środka wyniosła 4,1 mld USD i była o 33% wyższa niż przed rokiem. W ujęciu wolumenowym zakup tych produktów zwiększył się o 34%.

Sporo zwiększyła się również wartość zakupów proszków mlecznych: pełnego mleka w proszku (PMP) o 44% do 1,6 mld USD, a odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) o 52% do 600 mln USD. Wartość sprowadzonej serwatki w proszku wyniosła 666 mln USD i była o 47% większa niż w 2016 r.

Zwyżki te wynikały zarówno z większych cen, po jakich nabywano produkty, jak i większego wolumenu. Ilość zaimportowanego OMP wzrosła o 34%, PMP o 12%, a serwatki w proszku o 7%.

Kontyngent importu produktów płynnych zwiększył się o 5%, przy czym należy odnotować, że wynikało to z większych o 62% zakupów przez Chiny śmietany, podczas gdy wolumen mleka pitnego zmalał o 4%. Łączna wartość zakupu produktów płynnych ukształtowała się w granicy 879 mln USD i była o 38% wyższa niż w 2016 r.

Chińczycy zwiększyli też wolumen zakupów masła i serów, odpowiednio o 12 i 11% do 92 i 108 tys. t. Wartość zakupionego w 2017 r. masła wyniosła 500 mln USD i była aż o 65% większa niż przed rokiem. Wartość zaimportowanych serów również była większa o 19% niż w 2016 r. i wyniosła 498 mln USD.

Mimo, że jogurty i maślanka nie stanowią istotnej pozycji w imporcie do Chin, to zarówno pod względem wolumenu jak i wartości produkty te drugi rok z rzędu odnotowały zdecydowany wzrost. Ich wartość w 2017 r. zwiększyła się o 59% do 67 mln USD, a wolumen o 63% do 34 tys. t.


Tagi:
źródło: