Zapasy mleka w proszku mają wpływ na ceny masła?

Według danych Komisji Europejskiej w pierwszych czterech miesiącach 2017 r. produkcja masła w Unii Europejskiej była o 5,3% mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniosła 744 tys. t. W tym okresie produkcja odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) obniżyła się o 9,7% do 918 tys. t, a serów wzrosła o 1,4% do 3,1 mln t.

Zapasy mleka w proszku mają wpływ na ceny masła?
Największy spadek wolumenu produkcji masła odnotowano we Francji (o 15,4 tys. t, tj. o 9,0%), w Niemczech (o 11,4 tys. t, tj. o 4,0%) i w Holandii (o 11,2 tys. t, tj. o 18,4%). W Polsce natomiast wg danych KE, produkcja masła o okresie I-IV br. obniżyła się o 2,9 tys. t, tj. o 3,9%. Łącznie w UE, produkcja masła była niższa niż rok wcześniej o 41,6 tys. t, podczas gdy dla porównania eksport w tym okresie wyniósł blisko 50 tys. t.
 
Co więcej, produkcja masła spada również w przypadku jego pozostałych, głównych światowych eksporterów. W pierwszych czterech miesiącach 2017 r. w Stanach Zjednoczonych obniżyła się ona o 0,9%, a w Australii o 17%.
 
W Nowej Zelandii, w 2016 r. produkcja masła była o 3% mniejsza niż w 2015 r., a biorąc pod uwagę 9-proc. Spadek jego eksportu w pierwszych czterech miesiącach br. należy oczekiwać, że również w pierwszych miesiącach br. była ona mniejsza niż przed rokiem.
 
Dane o produkcji masła dla rynku unijnego są zaskakujące, gdyż światowy popyt na ten produkt rośnie. Wg ostatniego raportu FAO Food Outlook, światowy eksport masła w 2017 r. ma zwiększyć się o 1,9%. Dodatkowo, ceny masła na rynku unijnym już od października 2016 r. kształtują się powyżej 400 EUR za 100 kg. Podobna tendencja obserwowana jest również na rynkach światowych. Wskazywałoby to, że masło jest opłacalnym kierunkiem produkcji.
 
W pierwszych trzech tygodniach czerwca br. średnia cena zbytu masła w UE wyniosła 497 EUR za 100 kg i była aż o 46% wyższa od średniej z poprzednich pięciu lat. Tak wysoki poziom cen nie był nigdy notowany w historii. Również w Polsce, w połowie czerwca (12-18.06) ceny zbytu masła w blokach przekroczyły 20 PLN/kg.
 
Z czego zatem wynika mniejsza produkcja masła? Wprawdzie w pierwszych miesiącach br. produkcja mleka w UE i Australii była niższa niż rok wcześniej, niemniej w Nowej Zelandii wzrosła o 2,3% a w Stanach Zjednoczonych o 1,3%. Zatem spadek podaży surowca w UE i Australii nie jest wystarczającym powodem do tak wysokiego poziomu jego cen.
 
Prawdopodobnym wytłumaczeniem są utrzymujące się znaczące zapasy OMP w UE, które na koniec kwietnia br. wyniosły 404 tys. t. Wpływają one na ceny OMP, które w pierwszych trzech tygodniach czerwca 2017 r. były o 16% niższe od średniej z ostatnich pięciu lat.
 
Według ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, do produkcji masła z mleka wykorzystuje się głównie śmietanę, a więc tłuszcz. W związku z tym powstaje problem z zagospodarowaniem pozostałej części surowca z produkcji masła, którego przeznaczenie na OMP jest prawdopodobnie mało opłacalne. Być może unijni producenci wolą przeznaczyć mleko, np. na produkcję serów niż OMP, których ceny zbytu w pierwszych trzech tygodniach 2017 r. były o 33-45% wyższe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: