| Autor: redakcja1

Zmalał eksport artykułów mleczarskich

Wywóz artykułów mleczarskich w I półroczu br. zmalał o 0,4% w porównaniu z takim samym okresem ub.r. i wyniósł 2,30 mld l w przeliczeniu na mleko surowe.

Zmalał eksport artykułów mleczarskich
Zadecydowało o tym głównie spory spadek wysyłki masła, bo o 27%, z uwagi na mniejsze niż przed rokiem ceny tego tłuszczu na rynku unijnym, a także prawdopodobne zahamowanie obniżki krajowego spożycia, któremu sprzyjało potanienie masła w handlu detalicznym o 5,9%. Ponadto do spadku wolumenu eksportu przyczyniło się obniżenie wysyłki serwatki o 14,2%, zwłaszcza serwatki suszonej. Eksport serów i twarogów, które mają największy udział w wartości sprzedaży polskiego mleczarstwa zmniejszył się o 3,2%.
 
Z kolei pod wpływem zwyżki cen globalnych, wywóz mleka w proszku o 20,8%. Zwiększył się również eksport jogurtów i innych napojów mlecznych, lodów oraz mleka płynnego i śmietany o 9,6-19,9%. Zyski ze sprzedaży przetworów mlecznych wzrosły o 2,4% do 1,17 mld EUR, w wyniku zwyżki cen transakcyjnych mleka w proszku i suszonej serwatki o 13,9-20,5%, a także serów i twarogów oraz lodów o 2,5-3,7%, przy spadku cen pozostałych przetworów o 3,1-7,7%, w tym masła o 7,7%. W strukturze wartości wywozu nastąpiły dwie znaczące zmiany – zwiększył się udział mleka w proszku z 10,5 do 14,1%, a zmalał udział masła z 15,9 do 10,4%.
 
Import w omawianym okresie obniżył się o 6,1% do 0,95 mld l w ekwiwalencie mleka surowego, ale jego wartość wzrosła o 6,6% do 0,53 mld EUR, w wyniku wyższych niż przed rokiem cen przywozowych prawie wszystkich przetworów. W efekcie czego ilościowa nadwyżka eksportu nad importem przetworów mlecznych zwiększyła się o 4% do 1,35 mld l w ekwiwalencie surowca. Z kolei w wyniku większej dynamiki wzrostu wydatków na import niż wpływów z eksportu wartość dodatniego salda obrotów spadła o 0,9% do 0,64 mld EUR.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!