| Autor: mikolaj

Obniżka i zniesienie ceł na mleko i przetwory mleczarskie z Ukrainy

W dniu 31.10.2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014 w sprawie zmniejszenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy – podaje FAMMU/FAPA.

Obniżka i zniesienie ceł na mleko i przetwory mleczarskie z Ukrainy

Cło na mleko i przetwory mleczarskie z Ukrainy

W związku z tym cła na towary pochodzące z Ukrainy zostają obniżone lub zniesione zgodnie z załącznikiem I do powyższego dokumentu. Dla produktów z grupy: mleko, śmietana, mleko zagęszczone i jogurty wolumen taryfowy na okresy od dnia 23.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. i od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynosi 8 tys. ton netto rocznie.

Z kolei dla mleka w proszku jest to 1,5 tys. ton netto rocznie, także dla masła i produktów mleczarskich do smarowania kontyngent taryfowy w tym czasie jest na poziomie 1,5 tys. ton rocznie wyrażonych jako waga netto.


Niemniej jednak należy wykluczyć z grupy produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39% masy i większej, ale nieprzekraczającej 75% masy, dla których wolumen jest w granicach 250 ton.

Dla produktów objętych kodem CN 0403, tj. maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao kontyngent wynosi 2 tys. ton netto rocznie.


Tego samego dnia w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 1165/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w stosunku do zarządzania kontyngentami taryfowymi na import przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy. Tagi:
źródło: