Rynek produktów ekologicznych wzrósł do 24 mld euro

W 2014 roku rynek sprzedaży produktów ekologicznych w UE28 zwiększył się przeciętnie o 7,4% i osiągnął 23,9 mld Euro. Jak wskazuje FAMMU/FAPA, wzrost odnosił się do największych rynków: niemieckiego do 7,91 mld Euro, francuskiego do 4,83 mld Euro, brytyjskiego do 2,31 mld Euro oraz włoskiego do 2,14 mld Euro.

Rynek produktów ekologicznych wzrósł do 24 mld euro

Areał upraw ekologicznych na poziomie 11,6 mln ha

W Europie w 2014 roku areał przeznaczony pod uprawy ekologiczne obejmował 11,6 mln ha, a zatem był większy o 6% co stanowiło 2,4% gruntów rolnych, przy czym w UE28 wynosił 10,3 mln ha, czyli 5,7% gruntów rolnych. Na Europę przypadało 27,6%  światowych ekologicznych gruntów rolnych.
 
W 2014 roku w Europie największy obszar pod uprawy ekologiczne według krajów był w Hiszpanii - 1,710 mln ha i 15% gruntów rolnych, Włoszech - 1,388 mln ha i 12%, Francji - 1,118 mln ha i 10%, Niemczech - 1,047 mln ha i 9%, Polsce - 0,658 mln ha i 6%, Austrii - 0,526 mln ha i 5%, Wielkiej Brytanii - 0,521 mln ha i 4 %, Szwecji - 0,502 mln ha i 4%.
 
W 2014 roku w Europie w ośmiu państwach udział obszarów przeznaczonych pod uprawy ekologiczne w odniesieniu do całkowitej powierzchni gruntów rolnych przekraczał 10%. Były to: Liechtenstein - 30,9% gruntów rolnych, Austria - 19,4%, Szwecja - 16,4%, Estonia - 16,2%, Szwajcaria - 12,7%, Łotwa - 11,2%, Czechy - 11,1%, Włochy - 10,8%. W Polsce udział gruntów upraw ekologicznych względem ornych stanowił 4,3%.
 
W 2014 roku w Europie powierzchnia przeznaczona pod produkcję ekologiczną zwiększyła się o 260 tys. ha - 2%, gdzie w UE to wzrost o 113 tys. ha. Największe przyrosty ekologicznego areału miały miejsce w: Rosji o 101 tys. ha, Hiszpanii o 100 tys. ha, Włoszech o 70 tys. ha.
 
Największy przyrost roczny ekologicznego areału odnosił się do Rosji o 70%, Bułgarii o 32% oraz Chorwacji o 23%. Od 2004 roku, kiedy do UE dołączyło 10 nowych państw powierzchni ekologicznych upraw zwiększył się w UE o 72%, a w całej Europie o 78% z 6,5 mln ha do 11,6 mln ha w 2014 roku w stosunku do jedynie 0,1 mln ha w 1985 roku.Tagi:
źródło: