| Autor: redakcja1

Ekologiczne gospodarstwa rolne

Rolnictwo ekologiczne to przyjazna środowisku, zrównoważona produkcja rolnicza.

Ekologiczne gospodarstwa rolne
Dzięki kontrolowanym metodom produkcji oraz uprawie bez nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne – wspomaga zachowanie bioróżnorodności i ochronę zasobów naturalnych. Jest ono również odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rynku konsumentów zainteresowanych żywnością wysokiej jakości, wytwarzaną ekologicznymi metodami produkcji w systemie gospodarstwa ekologicznego.
 
W latach 2000–2019 najwięcej, bo aż 26,6 tys. ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce funkcjonowało w 2013 r. na obszarze 670 tys. ha użytków rolnych. Od 2014 r. notuje się systematyczny spadek liczby gospodarstw tego rodzaju, ale z wyjątkiem 2016 r. W 2019 r. odnotowano 18,6 tys. ekologicznych gospodarstw rolnych. Zajmowały one areał 507,6 tys. ha użytków rolnych i stanowiły 3,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych. W skali roku ich liczba obniżyła się o 3,0%, przy jednoczesnym wzroście obszaru użytków rolnych o 4,7%. Przeciętna wielkość gospodarstwa tego rodzaju wyniosła 27,2 ha i była najwyższa od 2000 r.

 


Tagi:
źródło: