Rośnie sprzedaż produktów ekologicznych

Organizacja Soil Association ocenia, że w Wielkiej Brytanii w 2015 roku trzeci rok z rzędu zwiększa się sprzedaż produktów ekologicznych, a zwyżka ta w zeszłym roku wyniosła 4,9% - podaje FAMMU/FAPA.

Rośnie sprzedaż produktów ekologicznych

Sprzedaż żywości ekologicznej

Jak wynika z opublikowanego raportu „Organik Market Report” zwyżka rynku ekologicznym wyprzedziła sprzedaż „nie ekologiczną” w sklepach spożywczych, która w 2015 roku zmalała o 0,9%. Zdaniem Soil Association największą motywacją dla konsumentów przy zakupie eko produktów była kwestia dobrostanu zwierząt, chęć oceny pochodzenia żywności oraz motywacja droższego zakupu za lepszą jakość hodowli zwierząt. Także sprzedaż bezpośrednia pomogła farmom ekologicznym.
 
Wbrew zwiększeniu się sprzedaży w 2015 roku udział areału ekologicznych farm zmalał i w poprzednim roku był na poziomie 3%. Z drugiej strony organ certyfikacji donosi o wzroście zainteresowania eko rolnictwa. W 2015 roku wielkość gospodarstw ekologicznych zwiększyła się średnio o 10 ha. Soil Association zauważa poprawę prognozy dla ekologicznej produkcji zbóż z uwagi na wzrost zapotrzebowania na ekologiczne skarmianie zwierząt hodowlanych i zanieczyszczone zboża sprowadzane z Ukrainy poprzedniej wiosny.Tagi:
źródło: