Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że zaproponowana przez MRiRW zmiana projektu rozporządzenia umożliwia rolnikom otrzymanie płatności ekologicznej także do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych, co jest korzystne dla osób zakładających nowe plantacje, które nie są jeszcze w okresie owocowania.

Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego
Projekt rozporządzenia wprowadza jednak dodatkowy wymóg dla rolników zakładających nowe plantacje drzew i krzewów sadowniczych związany z zakupem materiału siewnego roślin sadowniczych kategorii elitarny lub kwalifikowany. Materiał siewny kategorii kwalifikowanej i elitarnej jest 10-krotnie droższy od zwykłego materiału, który rolnicy sami wytwarzają. Sugerowana zmiana, zdaniem izb rolniczych, znacznie podroży koszty zakładania ekologicznych plantacji sadowniczych rolnikom, którzy będą chcieli skorzystać z tego działania.
 
Samorząd rolniczy zaproponował zatem, by utrzymać zmianę proponowaną w projekcie rozporządzenia umożliwiającą rolnikom ekologicznym uzyskanie dopłat do nowo założonych plantacji sadowniczych, które nie owocują, bez dodatkowych wymogów związanych z nasadzeniem plantacji materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 
W przedstawionym projekcie rozporządzenia samorząd rolniczy zaproponował ponadto wykreślić pkt 2) w §18 ust 4 oraz pkt 4 i 5 ust 2 załącznika nr 2.
 
W załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia proponujemy wprowadzić w ust 2, pkt 4 o brzmieniu „uprawiane drzewa":
 
a) są w okresie owocowania,
 
b) są uprawiane na podkładach karłowych lub półkarłowych, a ich uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub
 
c) zostały nasadzone do dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
 
Jednocześnie zwrócono uwagę, że w związku z kolejnymi zmianami rozporządzenia środowisko rolników ekologicznych oczekuje na wprowadzenie jednolitego tekstu rozporządzenia, który uporządkuje obowiązujące przepisy dotyczące rolników realizujących działanie „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.


Tagi:
źródło: