| Autor: redakcja1

Handel polskim rzepakiem

Mniejsza podaż rzepaku do skupu ze zbiorów w 2021 r. wpływała ograniczająco na wyniki eksportu w sezonie 2021/2022.

Handel polskim rzepakiem
Wysyłka rzepaku z Polski w okresie lipiec–listopad 2021 r. wyniosła 224 tys. ton i był o 18% niższy niż w analogicznym okresie sezonu 2020/2021. Równocześnie wartość eksportu zwiększyła się o 6% do 123 mln EUR. Średnia cena uzyskiwana w wywozie w okresie lipiec–listopad 2021 r. wyniosła 552 EUR/t i była wyższa o 29% niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Tak jak w ostatnich latach odbiorcą polskiego rzepaku były głównie Niemcy - 191 tys. ton i 86% udziału w strukturze eksportu. Relatywnie nieznaczne ilości rzepaku wywieziono do Czech - 13 tys. ton i 6% i Słowacji - 11 tys. ton i 5%.

Podaż rzepaku z produkcji krajowej uzupełniana jest importem. W okresie pięciu miesięcy sezonu 2021/2022 do Polski sprowadzono 210 tys. ton nasion rzepaku, czyli więcej o 11% niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na zakup rzepaku wyniosły 136 mln EUR i były większe o 45% niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021. Na unijnym rynku zakupiono 210 tys. ton rzepaku, przede wszystkim z Rumunii - 42 tys. ton i 20% importu rzepaku, Czech - 32 tys. ton i 15%, Niemiec - 22 tys. ton i 10% oraz ze Słowacji - 13 tys. ton i 6% i z Węgier - 12 tys. ton i 6%. Z krajów pozaunijnych zaimportowano 80 tys. ton rzepaku, w tym 94% pochodziło z Ukrainy - 75 tys. ton i 36% krajowego zakupu rzepaku.

W okresie lipiec–listopad 2021 r. ilościowe saldo handlu zagranicznego rzepakiem było dodatnie i wyniosło 13 tys. ton względem 83 tys. ton w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021. W ujęciu wartościowym saldo obrotów rzepakiem było ujemne i ukształtowało się na poziomie 12 mln EUR.


Tagi:
źródło: