| Autor: redakcja1

Nowe odmiany roślin oleistych i włóknistych w krajowym rejestrze COBORU

Pod koniec stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020.

Nowe odmiany roślin oleistych i włóknistych w krajowym rejestrze COBORU
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, podczas którego mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru szesnaście odmian rzepaku ozimego i dwie gorczycy białej.
 
Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:
 
Rzepak ozimy
- Gemini (d. BOH 8116)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Claudio KWS (d. H9142023)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- DK Exporter (d. CWH371)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- Neon (d. BOH 7715)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Ambassador (d. LE16/319)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Artemis (d. LE16/316)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Aurelia (d. LE16/321)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Dominator (d. RAP 516)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający : DSV Polska sp. z o.o.
- Duke (d. WRH 533)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Attraction (d. LE15/294)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Luciano KWS (d. H9141783)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- INV1188 (d. 6EW0174)
Odmiana mieszańcowa; BASF Polska Spółka z o.o.
- SY Florian (d. RNX 3434)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Dynamic (d. WRH 521)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Riccardo KWS (d. H9140627)
Odmiana mieszańcowa ; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Crocodile (d. RAP16122W15)
dmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Gorczyca biała
- Gracja (d. AND 116)
Odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- MHR Palma (d. MHR-ZG-0116)
Odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.Tagi:
źródło: