| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny rzepakiem

Większa podaż rzepaku ze zbiorów w 2019 r. wpływała stymulująco na wyniki eksportu w sezonie 2019/2020.

Polski handel zagraniczny rzepakiem
Wywóz rzepaku z Polski w sezonie 2019/2020 wyniósł 346 tys. ton i był większy o 17% niż w sezonie 2018/2019. Równocześnie wartość wysyłki zwiększyła się o 21% do 153 mln EUR. Podobnie jak w ostatnich latach rzepak był wywożony głównie na rynek UE, w tym zwłaszcza do Niemiec - 318 tys. ton i 92% wolumenu eksportu, a także do Czech - 24 tys. ton i 7%.
 
W sezonie 2019/2020 do Polski zaimportowano 477 tys. ton nasion rzepaku, czyli mniej o 21% niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na zakup rzepaku wyniosły 210 mln EUR i były mniejsze o 16% niż w sezonie 2018/2019. Na unijnym rynku zakupiono 320 tys. ton rzepaku, przede wszystkim z Czech - 151 tys. ton i 32% kontyngentu importu, ze Słowacji - 63 tys. ton i 13%, z Niemiec - 38 tys. ton i 8% oraz Rumunii i Węgier - po 25 tys. ton i po 5%. Z krajów pozaunijnych sprowadzno 156 tys. ton rzepaku, w tym ponad 97% pochodziło z Ukrainy, czyli 152 tys. ton i 32% krajowego importu.
 
W całym sezonie 2019/2020 saldo handlu zagranicznego rzepakiem było ujemne i wyniosło 131 tys. ton względem 308 tys. ton w sezonie 2018/2019. W ujęciu wartościowym ujemne saldo obrotów rzepakiem ukształtowało się w granicy 57 mln EUR wobec deficytu 123 mln EUR w sezonie 2018/2019.


Tagi:
źródło: