| Autor: redakcja1

Nowe odmiany rzepaku i konopi w Krajowym Rejestrze

Pod koniec stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, w kadencji 2017-2020.

Nowe odmiany rzepaku i konopi w Krajowym Rejestrze
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.
 
Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 14 nowych odmian rzepaku ozimego, czterech odmian rzepaku jarego i jednej odmian konopi. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:
 
Rzepak ozimy
 • Alasco (d. LE14/280) - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka   Europejska Oddział w Polsce
 • Anniston (d. LE14/273) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Architect (d. LE14/276) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Copernicus (d. BOH 7114) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • DK Expansion (d. DMH293) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • DK Exotter (d. CWH268) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • Einstein (d. WRH 424) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • ES Barocco (d. ESC14029) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • INV1165 (d. 4EW0124) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bayer sp. z o.o.
 • Kicker (d. SLM14013W) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • PT248 (d. X11W929C) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
 • Roberto KWS (d. H9121567) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Sergio KWS (d. H9110388) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Stefano KWS (d. KWSPL2012-134) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
Rzepak jary
 • Goliat (d. MAH 3715) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Lexus (d. DLE15801S11) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Libero (d. MAH 3515) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Turner (d. SW U2891) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed SIA
Konopie
 • Henola (d. IWN-P/08N) - odmiana przeznaczona do użytkowania na nasiona; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


Tagi:
źródło: