| Autor: redakcja1

Prognozy dla rynku oleistych w UE w latach 2014-2024

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała swój coroczny raport, w którym przedstawiono prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na wybranych rynkach rolnych w perspektywie kolejnych 10 lat ("Prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024").

Prognozy dla rynku oleistych w UE w latach 2014-2024

Prognoza zbiorów oleistych w latach 2014-2024

Jak podaje Bank BGŻ w odniesieniu do rynku roślin oleistych, autorzy raportu przewidują, że w 2024 r. ich zbiory wyniosą ok. 32 mln t. W porównaniu do przeciętnej z ostatnich 3 lat wzrosną o blisko 6 proc., a więc o 1,7 mln t. Przewidywany wzrost produkcji będzie więc sporo mniejszy niższy niż odnotowany w minionym dziesięcioleciu, gdy napędzał go dynamicznie rozwijający się sektor biodiesla. Hamująco na zwyżkę zbiorów w najbliższych latach będzie wpływać z jednej strony stabilizujący się popyt na oleje roślinne wykorzystywane w sektorze biopaliw, a z drugiej ograniczenia agrotechniczne nie pozwalające na spory wzrost areału upraw.

Zbiory rzepaku

Zdaniem ekspertów KE, w strukturze produkcji roślin oleistych w UE w najbliższej dekadzie, podobnie jak teraz będzie dominować rzepak, z udziałem 66%, a jego zbiory w 2024 r. mają wynieść 21,5 mln t. Obszar jego upraw ustabilizuje się w granicy 6,7 mln ha. W przypadku plonów, przewiduje się, że wyniosą średnio 3,2 t/ha w 2024 r. w stosunku do 3,1-3,3 t/ha w latach 2012-2014. Niemniej jednak, w starych państwach członkowskich wydajność rzepaku pozostanie raczej stabilna, a w nowych powinna stopniowo wzrastać.

Zbiory słonecznika i soi

Drugą najpopularniejszą rośliną oleistą uprawianą w UE pozostanie słonecznik, przy czym jego zbiory w 2024 r. mogą wynieść 9 mln t w stosunku do 7,5-9 mln t średnio w latach 2012-2014. Natomiast unijne zbiory soi, w 2024 r. mogą być w wysokości 1,5 mln t w odniesieniu do 0,9-1,4 mln t średnio w latach 2012-2014. 

Jednakże w prognozowanym przedziale czasowym, UE pozostanie w dalszym ciągu importerem netto nasion oleistych, w tym głównie soi, śrut - śruty sojowej oraz olejów roślinnych - przede wszystkim oleju palmowego.Tagi:
źródło: