| Autor: redakcja11

Prognozy zbiorów rzepaku wciąż spadają. Dobre perspektywy dla cen rzepaku w Polsce

Światowa produkcja rzepaku od trzech sezonów zmniejsza się i według USDA w sezonie 2016/17 wyniesie 67,2 mln t, a zatem o 6% mniej niż w rekordowym sezonie 2013/14. Szczególną przyczyną takiego spadku były niesprzyjające warunku agrometeorologiczne w Europie.

Prognozy zbiorów rzepaku wciąż spadają. Dobre perspektywy dla cen rzepaku w Polsce

Zbiory rzepaku na świecie

Prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) są nieco mniej optymistyczne i rokują, że globalne zbiory rzepaku i canoli wyniosą 65,2 mln t, co tym samym oznacza, że będą o 9% (6,4 mln t) mniejsze w relacji do sezonu 2013/14. Na skutek mniejszej produkcji w UE, na Ukrainie i w Chinach, czego nie rekompensują nawet wzrosty produkcji w Rosji, Indiach, czy też Australii.

 

Zarówno IGC, jak i USDA oceniają, że konsekwencją mniejszej globalnej produkcji rzepaku będzie ponad 7% zmniejszenie światowego wolumenu wymiany handlowej, która w sezonie 2016/17 wyniesie ok. 13 mln t. W dalszym ciągu kluczowymi eksporterami rzepaku i canoli pozostaną Kanada, Australia i UE. Warto jednak podkreslić, że znacznie zwiększy się udział Australii w światowym eksporcie z 2,1 mln t do 2,5 mln t, a zmniejszy udział Kanady z 10,0 mln t do 8,7 mln t. Należy więc bacznie obserwować te rynki, gdyż mogą one determinować poziom cen również w Europie.

 

Największym producentem rzepaku na świecie jest Unia Europejska. Jak wynika z danych USDA wielkość produkcji w UE w sezonie 2016/17 oceniana jest na 20,6 mln t, czyli mniej o ponad 7% niż w poprzednim okresie i aż o 16% niż w rekordowym sezonie 2014/15, kiedy to produkcja wyniosła 24,6 mln t.

 

Dane zaprezentowane przez Komisję Europejską podają, że produkcja rzepaku w UE obniży się o 10% i wyniesie 19,4 mln t. a więcej będzie ona nawet o jedną piątą mniejsza niż w sezonie 2014/15. Podstawową przyczyną tendencji spadkowej w produkcji rzepaku w UE jest zmniejszająca się powierzchnia zasiewów, a także mniejsze plony, będące następstwem nie najlepszych warunków agrometeorologicznych.

 

Jak wskazują analitycy BGŻ BNP Paribas, stan zapasów początkowych będzie najwyższy od trzech sezonów i wyniesie 1,1 mln t. Zużycie wewnętrzne zmniejszy się natomiast o blisko 10% do 22,2 mln t. Z kolei eksport rzepaku z UE do krajów trzecich zwiększy się o ponad 18%, a jego wolumen oceniany jest na 0,41 mln t.

Ceny rzepaku w Polsce

Sytuacja na rynkach światowych w tym w UE, ma istotny wpływ na kształtowanie się cen w Polsce. W pierwszym tygodniu września (29.08-4.09) średnia cena rzepaku wg danych MRiRW ukształtowała się na poziomie 1637 PLN/t i była o blisko 9% wyższa niż rok wcześniej. Można prognozować, że ceny te w przyszłości będą wspierane przez uszczuploną podaż w kraju jak również zmniejszoną produkcję w UE i na Ukrainie, gdzie znacznie zmniejszy się potencjał eksportowy. Tagi:
źródło: