| Autor: redakcja1

Rynek oleistych w Polsce (05.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku roślin oleistych.

Rynek oleistych w Polsce (05.09.2021)
Ceny na giełdzie MATIF w Paryżu

Od połowy czerwca 2021 r. na giełdzie MATIF w Paryżu (za Rolpetrol) średnie ceny rzepaku w kontraktach terminowych, pomimo tygodniowych wahań, wykazywały trend zwyżkowy i kształtowały się na poziomach sporo wyższych niż przed rokiem. Zwyżka cen rzepaku była spowodowana zarówno redukcją światowych zbiorów rzepaku w odniesieniu do wcześniej zakładanych, jak i deficytem podaży rzepaku na rynku UE z powodu niskiego stanu zapasów na początku sezonu 2021/2022. Poza tym, czynnikiem pośrednio oddziałującym prowzrostowo na sytuacje cenową na rynku rzepaku były wysokie ceny ropy naftowej. W notowaniu z 9 września 2021 r. na giełdzie MATIF w Paryżu cena rzepaku wyniosła 570 EUR/t i była o 1% mniejsza niż w poprzednim notowaniu, ale większa o 0,5% niż przed miesiącem i o 50% niż rok wcześniej.

Krajowe ceny skupu rzepaku według GUS

Silne powiązanie rynku krajowego z międzynarodowym, w tym szczególnie z rynkiem europejskim, w znacznym stopniu wpływa na ceny skupu rzepaku w Polsce. W lipcu 2021 r. krajowym producentom za rzepak w skupie płacono 2 204 zł/t, a więc o 37% więcej niż przed rokiem. Ceny skupu rzepaku wykazywały znaczne zróżnicowanie regionalne. Najniższe ceny otrzymywali producenci z województwa świętokrzyskiego – 2 076 zł/t i pomorskiego – 2 121 zł/t, czyli odpowiednio o 6% i 4% mniej niż średnio w kraju. Najwięcej za rzepak płacono w województwie łódzkim – 2 264 zł/t i kujawsko-pomorskim – 2 248 zł/t, tj. odpowiednio o 3% i 2% więcej niż średnio w kraju.

Krajowe ceny zakupu rzepaku

Od trzeciej dekady lipca 2021 r. ceny zakupu rzepaku na rynku krajowym wykazywały prze-wagę tendencji wzrostowych, co było odzwierciedleniem sytuacji na rynku międzynarodowym charakteryzującym się wysokimi cenami olejów roślinnych i rzepaku w kontraktach terminowych. W zakładach tłuszczowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW w dniach 30.08 – 5.09.2021 r. krajowa cena zakupu rzepaku ukształtowała się w granicy 2 195 zł/t, a zatem wyższym o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku rzepak był o 33% droższy.


Tagi:
źródło: