| Autor: redakcja1

Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, a także rzepak i rzepik

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, a także rzepak i rzepik
W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -179 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 19,5 mm.
Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na Pobrzeżu Kaszubskim od – 220 do -229 mm. Tylko nieco niższe wartości od -210 do –219 mm notowano na Polesiu Lubelskim. Duży deficyt wody wynoszący od –200 do -209 mm odnotowano na terenie Wyżyny Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Podlaskiej, Szczecińskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim. Duże niedobory wody wynoszące ponad 170 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski.
Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:
  • zbóż jarych,
  • zbóż ozimych,
  • krzewów owocowych,
  • truskawek,
  • drzew owocowych,
  • rzepaku i rzepiku.
Liczba gmin zagrożonych suszą oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %)
Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1. Zboża jare 2287 92,29
2. Zboża ozime 2185 88,18
3. Krzewy owocowe 2131 86,00
4. Truskawki 2099 84,71
5. Drzewa owocowe 1365 55,08
6. Rzepak i rzepik 186 7.51
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: