| Autor: redakcja1

Na globalnym rynku rzepaku nastąpi wzrost zbiorów

Ze wstępnych prognoz opublikowanych przez Oil World, Strategie Grains i USDA wynika, że po trzech latach zniżek, w 2017 r. nastąpi zwyżka zbiorów rzepaku w UE-28, ale nie będzie on bardzo znaczący. Jednocześnie oczekiwany jest wzrost zbiorów nasion słonecznika i soi.

Na globalnym rynku rzepaku nastąpi wzrost zbiorów
Jak wynika z majowej prognozy Oil World zbiory rzepaku w UE-28 zwiększą się w 2017 r. o 3% do 21,0 mln ton, w wyniku wzrostu plonów o 4% do 3,23 t/ha, przy 1% spadku areału uprawy do 6,51 tys. ha. W grupie czterech kluczowych producentów zwyżka zbiorów rzepaku spodziewana są w Niemczech o 4% do 4,8 mln ton, Polsce o 26% do 2,7 mln ton i w Wielkiej Brytanii o 5% do 1,9 mln ton, przy spadku zbiorów we Francji o 3% do 4,6 mln ton.
 
Strategie Grains w raporcie opublikowanym pod koniec maja przewiduje zbiory rzepaku w UE-28 na 21,3 mln ton, tj. o 0,1 mln ton mniej niż przed miesiącem, ale o 5% więcej niż w roku poprzednim. Według Strategie Grains zbiory w Niemczech wzrosną o 8% do 5,0 mln ton, w Polsce o 27% do 2,8 mln ton, w Wielkiej Brytanii o 7% do 1,9 mln ton, a we Francji będą niższe o 3% i wyniosą 4,6 mln ton.
 
Jak zauważają Ewa Rosiak i Magdalena Bodył z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wzrost zbiorów rzepaku w UE-28 w 2017 r. o 4% do 21,3 mln ton szacuje też Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w najnowszym raporcie opublikowanym pod koniec maja. Według USDA, przy niewielkiej zwyżce zbiorów, Unia utrzyma wysoki przywóz rzepaku - 4 mln ton, a jego eksport będzie równie niski jak w sezonie poprzednim - 0,4 mln ton.
 
Zużycie rzepaku wzrośnie o 1% do 24,9 mln ton. Niewiele też zwiększą się jego zapasy na koniec sezonu, tj. 1% do 1,3 mln ton.
 
W maju 2017 r. cena rzepaku na rynku europejskim wyniosła 432 USD/t i była większa o 0,2% niż przed miesiącem i o 4,3% niż w maju poprzedniego roku. Olej rzepakowy kosztował 844 USD/t i był droższy niż przed miesiącem o 2,4% i o 4,5% niż przed rokiem. Za śrutę rzepakową płacono 238 USD/t, czyli mniej o 0,4% niż przed miesiącem i o 9,2% niż przed rokiem.
 
Na rynku krajowym cena skupu rzepaku w maju 2017 r. wyniosła wg notowań MRiRW 1794 zł/t i była o 2,4% niższa niż przed miesiącem, ale o 2,1% wyższa w porównaniu z majem poprzedniego roku.


Tagi:
źródło: