| Autor: redakcja1

Zbiory i skup rzepaku w Polsce

Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27 z 13% udziałem w unijnej produkcji.

Zbiory i skup rzepaku w Polsce
Od 2007 r. krajowe zbiory rzepaku przekraczają 2 mln ton, z wyjątkiem lat 2011–2012, kiedy zmniejszyły się do 1,9 mln ton. Zmiany w wielkości zbiorów rzepaku wynikają z dużej wrażliwości upraw na warunki atmosferyczne, podatności na wymarzanie, a także nietolerancji na niedobory opadów wiosną, co wpływa na obniżkę plonów rzepaku.
 
GUS szacuje, że w Polsce powierzchnia uprawy rzepaku w 2020 r. wzrosła o 6% i wyniosła 0,9 mln ha. Zbiory rzepaku oceniono na poziomie 2,9 mln ton, a więc więcej o 23% niż w 2019 r. Wraz ze zwyżką zbiorów podaż rzepaku do skupu w okresie pierwszych sześciu miesięcy sezonu 2020/2021 była większa niż w analogicznym okresie sezonu 2019/2020. Według danych w okresie od lipca do grudnia 2020 r. skup rzepaku zwiększył się o 12% do 1 301 tys. ton.
 
Zasiewy rzepaku ozimego pod zbiory w 2021 r. prawdopodobnie ukształtowały się na poziomie 880 tys. ha, czyli o 4% wyższym niż rok wcześniej. Wzrost zainteresowania uprawą rzepaku był spowodowany korzystnymi cenami jakie otrzymywali producenci w roku 20205.


Tagi:
źródło: