| Autor: redakcja1

Zbiory i skup rzepaku

Polska, po Niemczech i Francji, zaliczana jest do grona czołowych producentów rzepaku w UE–27, tj. średnio z 13% udziałem w unijnej produkcji.

Zbiory i skup rzepaku
Od 2007 r. krajowe zbiory rzepaku przekraczają 2 mln ton, z wyjątkiem lat 2011–2012, kiedy zmniejszyły się do 1,9 mln ton. Zmiany w wielkości zbiorów rzepaku wynikają z dużej wrażliwości upraw na warunki atmosferyczne, podatności na wymarzanie, a także nietolerancji na niedobory opadów wiosną, co wpływa na obniżenie plonów rzepaku.

Pod koniec lipca br. GUS ocenił, że w Polsce obszar uprawy rzepaku w 2021 r. zwiększył się o około 2% i wyniósł 1 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oceniono na 3,2 mln ton, a więc to więcej o 4 niż w 2020 r. Z powodu opóźnionych zbiorów podaż rzepaku do skupu na początku sezonu 2021/2022 kształtowała się na poziomie mniejszym niż w analogicznym okresie sezonu 2020/2021. Według danych GUS w lipcu 2021 r. skup rzepaku był o 28% niższy niż przed rokiem i wyniósł 434 tys. ton.


Tagi:
źródło: