| Autor: mikolaj

GUS: Polskie zbiory rzepaku spadną o 20% do 2,2 mln ton

W 2016 roku zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

GUS: Polskie zbiory rzepaku spadną o 20% do 2,2 mln ton

Zbiory rzepaku w Polsce

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2015 r. rozpoczęto przygotowanie pól pod zasiewy rzepaku ozimego, niedobór wilgoci w glebie utrudniał prowadzenie tych prac. W drugiej dekadziesierpnia rozpoczęto siewy rzepaku ozimego, które trwały do początku września. Niedobór wilgoci w glebie lokalnie stwarzał niesprzyjające warunki dla kiełkowania ziarna i wschodów roślin rzepaku. Obserwowane w październiku opady deszczu poprawiły stan plantacji i miały sprzyjający wpływ na rozwój rzepaku.
 
Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. W styczniu odnotowano spadki temperatury powietrza poniżej -20°C przy braku okrywy śnieżnej. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia opadała wtedy poniżej wartości krytycznych dla roślin i spowodowała duże straty w zasiewach rzepaku. Rzepak ozimy przezimował gorzej niż w roku wcześniejszym.
 
Największe straty zimowe w zasiewach zaobserwowano w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano 16% względem 0,3% w 2015 r. obszaru obsianego jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano gorzej niż przed rokiem.
 
Wegetacja rzepaku wiosną przebiegała raczej bez zakłóceń, ale ilość opadów w wielu rejonach kraju była niewystarczająca. Występujące w maju i czerwcu opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia gleby i sprzyjająco wpłynęły na stan plantacji. Szacuje się, że pomimo gorszych niż w roku 2015 warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być podobne do ubiegłorocznych.
 
W ocenie GUS areał uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku zmalał w odniesieniu do roku poprzedniego o 15% i wynosi 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oceniono na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zeszłorocznych.


Tagi:
źródło: