| Autor: redakcja1

Zbiory rzepaku na świecie

Na rynku światowym w sezonie 2021/20222 produkcja rzepaku może ulec spadkowi. Zgodnie z szacunkiem USDA, globalne zbiory rzepaku w sezonie 2021/2022 mogą wynieść 69,3 mln ton i być niższe o 5,4% niż w sezonie 2020/2021.

Zbiory rzepaku na świecie
Do spadku produkcji przyczynią się głównie mniejsze zbiory rzepaku w Kanadzie o 35% do 12,6 mln ton spowodowane bardzo dużym ograniczeniem plonów w wyniku ekstremalnej suszy. Obniżka zbiorów przewidywana jest również na rynkach dwóch znaczących producentów, tj. w Chinach o 0,3% do 14 mln ton i USA o 21% do 1,2 mln ton. Jednocześnie oczekiwany wzrost zbiorów w Australii o 22% do 5,5 mln ton, Indiach o 12% do 9,5 mln ton, na Ukrainie o 11% do 3,1 mln ton oraz w Rosji o 9% do 2,8 mln ton i Unii Europejskiej–27 nie zrekompensuje obniżki produkcji w Kanadzie.

W sezonie 2021/2022 spadek globalnych zbiorów rzepaku, pomimo redukcji zużycia o 4% do 71,4 mln ton, prawdopodobnie wpłynie na 32% zniżkę zapasów końcowych do najmniejszego poziomu od sezonu 2004/2005, tj. 4,1 mln ton.


Tagi:
źródło: