| Autor: redakcja1

Zbiory rzepaku w Polsce i na świecie

Jak wynika z prognozy Oil World z czerwca 2017 r. zbiory rzepaku w UE-28 wyniosą 21,3 mln ton, a więc o 0,3 mln ton więcej niż przed miesiącem i będą o 0,9 mln ton - 4,4% większe niż przed rokiem.

Zbiory rzepaku w Polsce i na świecie
Wpłynie na to wzrost plonów o 6% do 3,28 t/ha, przy nieznacznej obniżce obszaru uprawy o 1% do 6,50 tys. ha. Spośród największych producentów, wzrost zbiorów rzepaku spodziewany jest w Niemczech o 7% do 4,93 mln ton, Polsce o 28% do 2,75 mln ton i w Wielkiej Brytanii o 10% do 1,94 mln ton, przy zniżce zbiorów we Francji o 2% do 4,64 mln ton.
 
Jak zauważają Ewa Rosiak i Magdalena Bodył z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce wzrosną do 2,7 mln ton, tj. o 21% w porównaniu z poprzednim rokiem, w wyniku zwyżki areału uprawy o 6% do 880 tys. ha i plonów o 14% do 3 t/ha. Przy większych zbiorach i spodziewanym wzroście popytu na olej rzepakowy sektora spożywczego i biopaliwowego, produkcja głównych wyrobów przemysłu tłuszczowego w 2017 r. będzie prawdopodobnie wyższa niż w roku poprzednim.
 
W pierwszych czterech miesiącach br. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego, a więc zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi wytworzyły 354 tys. ton surowego oleju rzepakowego, a więc o 3% więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, z tego rafinowały 271 tys. ton, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.
 
Zwiększyła się produkcja oleju rzepakowego rafinowanego na cele techniczne o 21% do 121 tys. ton, przy spadku na cele jadalne o 7% do 150 tys. ton. Produkcja margaryn wyniosła 103 tys. ton i była o 3% mniejsza.


Tagi:
źródło: