| Autor: redakcja1

Oil World podnosi w górę prognozę zbiorów rzepaku w UE

Jak wynika z prognozy Oil World z czerwca 2017 r. zbiory rzepaku w UE-28 wyniosą 21,3 mln ton, tj. o 0,3 mln ton więcej niż przed miesiącem i będą o 0,9 mln ton - 4,4% wyższe niż przed rokiem.

Oil World podnosi w górę prognozę zbiorów rzepaku w UE
Wpłynie na to wzrost plonów o 6% do 3,28 t/ha, przy niewielkim spadku areału uprawy o 1% do 6,50 tys. ha.
 
Jak zauważają Ewa Rosiak i Magdalena Bodył z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, spośród największych producentów, zwiększenie się zbiorów rzepaku oczekiwane jest w Niemczech o 7% do 4,93 mln ton, Polsce o 28% do 2,75 mln ton i w Wielkiej Brytanii o 10% do 1,94 mln ton, przy spadku zbiorów we Francji o 2% do 4,64 mln ton.
 
Według oceny IERiGŻ-PIB tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce wzrosną do 2,7 mln ton, czyli o 21% w porównaniu z poprzednim rokiem, w wyniku większego areału uprawy o 6% do 880 tys. ha i plonów o 14% do ponad 3 t/ha.


Tagi:
źródło: