| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (08.05.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (08.05.2022)
W pierwszym tygodniu maja 2022 r. w zakładach objętych nadzorem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano wzrost cen zakupu większości monitorowanych gatunków żywca, z wyjątkiem żywca wieprzowego.

Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 2–8.05.2022 r. trzodę chlewną średnio w kraju skupowano po 6,70 zł/kg, czyli taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 1% niż na początku kwietnia br. Jednocześnie cena żywca wieprzowego była wyższa o 34% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 9,87 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Cena półtusz była wyższa o 36% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na początku maja 2022 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne w skupie otrzymywali 11,55 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. Żywiec wołowy był o 65% droższy niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano po 22,35 zł/kg, tj. taniej o 1,5% niż w końcu kwietnia br. Jednocześnie cena ćwierćtusz była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej oraz o 65% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 2–8.05.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się w granicy 6,17 zł/kg względem 6,16 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona wyższa o 4% niż na początku kwietnia br. oraz wyższa o 58% niż przed rokiem. Za indyki dostawcom płacono 8,53 zł/kg, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku indyki podrożały o 41%. Kaczki brojlery skupowano po 6,97 zł/kg, a zatem o 0,05 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen wyższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 47% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W pierwszym tygodniu maja 2022 r. tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano po 9,67 zł/kg, tj. taniej o 2% niż w końcu kwietnia br. i o 4% niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków patroszonych wzrosła w skali tygodnia o 15% i ukształtowała się na poziomie 14,56 zł/kg, czyli wyższym o 20% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt patroszonych były droższe o 41%, a indyków – o 51%.


Tagi:
źródło: