| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja owoców z krzewów

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowano wstępnie na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku poprzednim.

Krajowa produkcja owoców z krzewów
Największy spadek w odniesieniu do ubiegłego roku nastąpił w zbiorach malin. Zbiory owoców tego gatunku są aktualnie ocenione na niespełna 104 tys. t., tj. mniej o 15% niż przed rokiem. Obniżka ta może się jednak jeszcze pogłębić w zależności od wyników produkcji odmian jesiennych. Produkcję porzeczek łącznie czarnych i kolorowych oszacowano na 153 tys. t., tj. W granicy wyższej o 4% od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na 112 tys. ton, czyli więcej o 1% niż w 2020 r. Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na 150 tys. t., a więc to zwyżka o 3% w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Gorsza była natomiast jakość zebranych owoców. Częste i obfite opady deszczu szczególnie na początku roku prowadziły do rozwoju chorób grzybowych, a ich zwalczanie było utrudnione. W konsekwencji straty ponosili plantatorzy nastawieni na wczesną produkcję pod osłonami. Krótszy niż w poprzednich latach był również okres zbioru truskawek, na co wpływ poza pogodą miał brak odpowiedniej liczby pracowników.

Zbiory agrestu zostały ocenione na poziomie 9 tys. ton, a więc wyższym o 5% niż w roku ubiegłym. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na prawie 142 tys. t., czyli na poziomie podobnym do otrzymanego w 2020 r. Największy udział ma w tej grupie borówka wysoka. W obecnym roku plonowanie tego gatunku zmniejszyło się nieznaczne wobec poprzedniego roku, na co największy wpływ miały niesprzyjające warunki pogodowe w trakcie dojrzewania i zbioru owoców.


Tagi:
źródło: